Jaanuari keskel kirjutasid uurija-professori lepingule alla vanemteadur Anu Realo psühholoogia instituudist ning professor Rein Ahas ökoloogia ja maateaduste instituudist.
FOTO: Andres Tennus

Teaduste akadeemia nimetas Tartu ülikoolist kaks uut uurija-professorit

Uudis

Eesti teaduste akadeemia juhatuse otsusega allkirjastasid 16. jaanuaril rektori kabinetis uurija-professori lepingu Tartu ülikooli professor Rein Ahas ja vanemteadur Anu Realo.

Iga kolme aasta tagant väljakuulutatav uurija-professori ametikoht võimaldab teadus- ja arendusasutuses või ülikoolis uuringuid juhtival ning doktorante juhendaval tunnustatud teadlasel  keskenduda teadusuuringutele.

Ajavahemikuks 2013–2015 valiti kolm uut uurija-professorit:  Tartu ülikoolist ökoloogia ja maateaduste instituudi professor Rein Ahas ning psühholoogia instituudi vanemteadur Anu Realo, Tallinna tehnikaülikoolist geenitehnoloogia instituudi professor Tõnis Timmusk.

Uurija-professoriks saavad kandideerida isikud, kellel on Eesti doktorikraad või sellele vastav välisriigi akadeemiline kraad, kes on töötanud vanemteaduri või ülikooli professorina kokku vähemalt kümme aastat ning kelle juhendamisel on kaitstud doktoriväitekirju. Uurija-professoriks kandideerijalt nõutakse jätkuvat rahvusvahelisel tasemel teadustööd ja edukat uurimistoetuste täitmist.

Jaga artiklit