Avatud seminar tõlgendamisest

Uudis

14. veebruaril peab mainekas teadlane professor Robert Jackson Tartu ülikooli peahoones avatud seminari teemal «Interpreteeriv lähenemine: hermeneutiline metodoloogia ühiskonnas religiooni uurimisel».

Ettekandes käsitletakse etnograafilise metodoloogia väljatöötamist usuliste vähemuste uurimisel.

Seminar toimub inglise keeles, oodatud on eelkõige usuteadlased, sotsioloogid, folkloristid ja teised religiooni või hariduse empiirilise uurimisega tegelevad inimesed.

Professor Jackson esineb ka 16. veebruaril Tallinnas usundiõpetuse õpetajate konverentsil (Pühavaimu 6) ettekandega viimastest suundumustest religioonide õpetamisel Euroopas.

Tartus peab Jackson seminari ülikooli peahoone auditooriumis 226.

Jaga artiklit