Sisseastumiseksamitest

Uudis

Alates 1. veebruarist on TÜ kodulehel avalik sisseastumiseksamite täpne ajakava ja sisulised nõuded.

Eksamid toimuvad 9.–15. juulini, tulemused avalikustatakse hiljemalt 16. juulil SAIS-is. Sisseastumiseksamil on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti. Eksam on sooritatud juhul, kui eksami tulemus on vähemalt 50 punkti, akadeemilise testi puhul 40 punkti.

Akadeemiline test on kohustuslik ainult ajakirjanduse ja kommunikatsiooni, psühholoogia, riigiteaduste ning sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekavadele kandideerijatele. Testi väga kõrge tulemus annab võimaluse Tartu ülikooli sisse saada eritingimustel.

Akadeemilisele testile, mis toimub 9. juulil, tuleb registreeruda 24. juunist 5. juulini TÜ õppeinfosüsteemis. Peale akadeemilisele testile registreerumise tuleb samal perioodil esitada kindlasti ka sisseastumisavaldus.

Akadeemilise testi eesmärk on hinnata üliõpilaskandidaadi valmisolekut ülikooliõpinguteks. Testiga hinnatakse loogilist ja matemaatilist mõtlemist, keeleliste väljendusvahendite valdamist, jooniste, tabelite, diagrammide ja muu graafilise info kasutamise oskust ning võõrkeeleoskust.

Proovi testi täita veebis: www.sh.ut.ee/akadeemiline-test.

Jaga artiklit