Infohariduse osakonna õppekavad kolivad Viljandist Tartusse

Aktuaalne

Alates sügisest tuuakse mitmed Viljandi kultuuriakadeemia rakenduskõrghariduse ja magistritaseme õppekavad üle Tartusse, kus neid hakkab haldama sotsiaal- ja haridusteaduskond.

Tartu ülikooli senat kinnitas 22. märtsi istungil otsuse, et kultuuriakadeemia infohariduse osakonnast tulevad Tartusse organisatsiooni infotöö magistriõppekava, samuti rakenduskõrghariduse raamatukogunduse ja infokeskkondade ning info- ja dokumendihalduse õppekava.

Viljandist ületoodavad õppekavad kuuluvad ajakirjanduse ja infolevi õppekavagruppi. Samasse õppekavagruppi kuuluvad ka sotsiaal- ja haridusteaduskonna ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi õppekavad.

Liitmine toob instituudile uue nime

«Ajakirjanduse ja infolevi õppekavagrupi õppekavad Viljandis ei ole sisult väga lähedased kultuuriakadeemia ülejäänud õppekavadega. Selleks, et tugevdada õpet nii kultuuriakadeemia kui ka sotsiaal- ja haridusteaduskonna ajakirjanduse ja infolevi vallas, on otstarbekas sisult sarnased õppekavad ühte struktuuriüksusesse koondada,» selgitas õppekvaliteedi peaspetsialist Margit Raudsepp.

Infohariduse osakonna liitumisega seoses muudetakse ka instituudi nime, selleks saab ajakirjanduse, kommunikatsiooni ja infoteaduste instituut. Instituudi õppetoolidele lisanduvad infokorralduse õppetool ning infoteaduse õppetool.

Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemma sõnul loob liitumine head eeltingimused uudseteks teaduslikeks uurimisprojektideks ning laiendab ka tudengite valikuvõimalusi erialaseks spetsialiseerumiseks.

Ühtlasi avatakse Tartus kahe Viljandist üle tulnud nelja-aastase rakenduskõrghariduse õppekava ühendamisel uus, kolmeaastane infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava. Kõik kultuuriakadeemia rakenduskõrghariduse õppekavad sisaldavad ühes moodulis eeskätt kunsti ja kultuuriga seotud õppeaineid.

Alusainete ülevaatamine ning teadusliku uurimistööga seotud ainete viimine erialamoodulitesse võimaldab õppekavade ületoomisel Tartusse vähendada nii õppeaja pikkust kui ka õppemahtu.

Et 2012. aastal avati organisatsiooni infotöö magistriõppekava, on võimalik seda vaadelda raamatukogunduse ja infokeskkondade ning info- ja dokumendihalduse loomuliku jätkuna ning viia osa õppeaineid magistriõppe tasemele. Olemasolevatel nelja-aastastel õppekavadel saavad tudengid õppida veel kahekordse nominaalaja jooksul, õppekavad suletakse hiljemalt 2020. aastal.

Viljandi keskendub loovusele

Viljandi kultuuriakadeemia direktori Anzori Barkalaja sõnul on pooled need muudatused läbi arutanud ja kokku leppinud. «Infohariduse osakonna õppekavade koondamine sotsiaal- ja haridusteaduskonda on kultuuriakadeemia jaoks suur muutus, mis võimaldab ühelt poolt meil looverialadele keskendumist ja samal ajal loob uued võimalused infohariduse edendamiseks Eestis,» ütles Barkalaja.

Viljandist tuleb Tartusse üle kümme õppejõudu ning mitu tugitöötajat, samuti näiteks erialased raamatud Viljandi kultuuriakadeemia raamatukogust. Üliõpilased jätkavad uuest õppeaastast õppetööd Tartus.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit