Lisafinantseering külalisõppejõududele

Uudis

Tartu ülikool pakub nüüdsest lisafinantseeringut külalisõppejõudude visiitideks Tartu ülikooli ning Eesti õppejõudude loengute korraldamiseks välisülikoolides.

Programmi DoRa tegevuse 2 alategevused rahastavad õppejõudude akadeemilist rännet 50 protsendi ulatuses, puudujääva osa kompenseerimiseks otsustas TÜ õppeprorektor pakkuda lisatoetust.

Õppeprorektor Martin Halliku sõnul toetab õppejõudude mobiilsuse suurendamine ülikooli eesmärke rahvusvahelistumise suunal ning kõrghariduse kvaliteedi tagamisel. «Tegemist on suurepärase võimalusega kutsuda meile külalislektoreid ning minna välismaa ülikoolidesse loenguid pidama või neid ette valmistama,» lisas Hallik ja innustas ülikooli õppejõude ja akadeemilisi üksusi seda toetusvõimalust kasutama.

Külalisõppejõudude lühiajalised visiidid (1–10 kuud) eeldavad loenguid, seminare või praktikume Tartu ülikoolis. DoRa programmi toetus katab õppejõudude töötasu, sõidukulu, ning viisa ja elamisloaga seotud kulud.

TÜ õppejõudude lühiajaline enesetäiendamine välismaal 1–6 kuu jooksul tähendab DoRa programmi kontekstis õppetöö tegemist väliskõrgkoolis või Tartu ülikoolis korraldatava õppetöö ettevalmistamist. Sel juhul kaetakse sõidukulu. Majutuskulu ei kaeta, kuid TÜ õppejõududel säilib sel perioodil TÜ töötasu.

Ülikooli toetuse taotlemiseks tuleb koos nõuetekohaselt vormistatud DoRa taotlusega esitada õppeprorektor Martin Halliku nimele vabas vormis taotlus soovitud toetuse suuruse kohta, mis on kinnitatud struktuuriüksuse juhi allkirjaga. Taotlusi hinnatakse jooksvalt.

Jaga artiklit