Teleradiomeeter FAZA.
FOTO: TÜ ajaloo muuseum

Näitus Eestist kui kosmoseriigist

Uudis

11. aprillil avatakse TÜ ajaloo muuseumis näitus «Eesti jälg kosmoses – kosmose jälg Eestis», mille keskne teema on Eesti kui kosmoseriik.

Näitus annab aimu sellest, kuidas ja missugust rolli on meie elus mänginud kosmosevõidujooks ja kosmosetehnika areng.

Näituse projektijuht, tähetorni juhataja Viljar Valder ütles, et mõtted kosmoseteemalise näituse ettevalmistamiseks olid olemas juba ammu. «Seoses tudengisatelliidi EstCube-1 läheneva stardiga tundus hea ja vajalik vaadata, mida siis Eestis õigupoolest varem on kosmosevallas tehtud ja mida tehakse praegu,» rääkis Valder.

Kosmosenäituse projekt valmib koostöös Tallinna tehnikaülikooli muuseumiga, kes samuti valmistab sama pealkirja all ette kosmosenäituse. Näitustel käsitletavad teemad on pisut erinevad, teineteist täiendavad ning lähtuvad eesmärgist teadvustada kosmosetehnika olulist rolli meie igapäevaelus ning tõsta esile Eesti panust kosmoseuuringutesse ja seotust eri kosmoseprojektidega.

Kahe näituse kokkupuutepunktiks on Eesti kui kosmoseriik ning iseseisva Eesti esimene satelliit EstCube-1. Tartu näitus vaatab, mida on tehtud minevikus, täpsemalt nõukogude ajal, ja kuidas on jõutud tänaste saavutusteni, samuti tutvustatakse kosmosega seotud projekte Tartu ülikoolis.

Tallinna näitus tutvustab olevikku ja tulevikuvisioone. Nende keskmes on satelliitide ja teiste kosmosetehnoloogiate tutvustus ning nende rakendused meie igapäevaelus. Tutvustatakse kosmosetehnoloogia valdkondi, milles Eesti ettevõtted tegutsevad või omavad arenemisvõimet.

«Kahes linnas asuvate näituste vahel loodav vahetu kontakt, n-ö põkkumine, näitab tänapäeva tehnoloogia võimalusi ning realiseerib mitmete kosmosevisionääride tulevikuunistused. Soovime suurendada kahe muuseumi, kahe ülikooli ja kahe linna kontakte ning ärgitada külastajaid väisama mõlemat muuseumi lootuses, et see suurendab mõistmist ja suhtlust kahe Eesti suurema linna ja ülikooli vahel,» seletas Valder.

Kosmosenäitus on sisult unikaalne, sest kunagi varem pole Eesti teadlaste, inseneride ja ettevõtete panust kosmoseuuringutesse nii süsteemselt ja süvitsi uuritud ning terviklikult eksponeeritud. Näitusel on võimalik oma silmaga näha näiteks täiskomplekti Eestis ehitatud kosmosemasinatest, sealhulgas maailma esimest orbitaalset astronoomiaobservatooriumi Metsvint. Samuti on esindatud satelliidi EstCube-1 esimene mudel ning sidekeskuse kaudu on link EstCube-1-ga.

Algkoolilaste jaoks teeb näituse eriliseks spetsiaalselt neile koostatud tekst ja pildimaterjal, koomiksid on joonistanud Alar Pikkorainen. Naljakamaid kosmose ning kosmonautidega seotud fakte tutvustavad Alar Pikkoraineni «Kosmosemutid». Näituse raames on kavas ka mitmed loengud, filmiõhtud, meisterdamistoad, lauamängupühapäevad ja kohtumised ulmekirjanikega.

Tallinna tehnikaülikooli muuseum avab oma näituse mai keskel. Näitus Tartu ülikooli ajaloo muuseumis jääb avatuks kuni 29. veebruarini 2014.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit