TÜ korjas pooled tänavustest e-kursuse kvaliteedimärkidest

Uudis

e-Õppe arenduskeskuse välja kuulutatud e-kursuste kvaliteedimärgi taotlusvooru laekus tänavu Eesti ülikoolide konsortsiumilt 33 kursust.

TÜ esitatud 20 kandidaadi seast otsustati kvaliteedimärk välja anda 16 e-kursusele. Neist tervelt seitse kandideerivad tiitlile «Aasta e-kursus 2013».

Ettevõtmist vedava e-õppe arenduskeskuse projektijuht Marit Dremljuga-Telk ütles, et Tartu ülikool on olnud juba aastaid taotlusvoorus kõige edukam. «See on tunnustus kursusi loovatele õppejõududele ja õpetajatele ning hea võimalus hinnangu saamiseks,» lausus Dremljuga-Telk.

Tagasisidet peab oluliseks ka TÜ elukestva õppe keskuse haridustehnoloogiakeskuse juhataja Lehti Pilt, kes osales tänavu taotlusvoorus kahe e-kursusega. Mõlemad hinnati kvaliteedimärgi vääriliseks ja jõudsid ka aasta e-kursuse nominentide hulka. Pilt lausus, et kvaliteedimärgi saamine võib aidata näiteks e-täiendusõppekursuse turundamise juures. «Samuti on see hea võimalus näidata tööandjale, et kursuse looja teeb head õppetööd,» rääkis Pilt. Arvestatakse ju e-õppe kasutamist TÜ-s ka soodustava tegurina ametisse tagasivalimisel.

Seda, et e-kursuste koostajad ja tegijad ei pea tingimata olema õppejõud, tõestab asjaolu, et taotlusvoorus osales edukalt kaks TÜ raamatukogus koostatud kursust. Tunnustuse pälvisid Vilve Seileri ja Kärt Miili koostatud «Sissejuhatus erialainfootsingusse» (kus juhendajatena osalevad kõik raamatukogu referendid) ning «Euroopa Liidu ametlik dokumentatsioon ja andmebaasid,» mille pani kokku Ruth Tammeorg.

TÜ raamatukogu erialainfotalituse referenti Vilve Seilerit motiveeris kvaliteedimärki taotlema eelkõige soov saada ekspertidelt tagasisidet. Miili ja Seileri loodud e-kursuse eesmärk on arendada doktorantide teadmisi ja oskusi leida ja hallata erialast informatsiooni elektroonilises keskkonnas. «Selle läbinud doktorandid tunnevad kõiki oma eriala olulisemaid andmebaase ja oskavad neis efektiivselt otsida, et leida dissertatsiooni kirjutamiseks vajalikke teadusartikleid,» ütles Seiler. Kursuse käigus õpitakse kasutama ka viidete haldamise ja bibliograafia koostamise programme RefWorks ja EndNote Web, mis on referendi sõnul saanud doktorantidelt väga positiivse tagasiside.

E-kursuse kvaliteedimärkide väljaandmine algas 2008. aastal ja tänaseks on märgi pälvinud 131 kursust, mille hulgas on 50 TÜ-s loodud e-kursust. Ülikoolile oli eriti edukas 2012. aasta, kui kõik kümme kvaliteedimärki taotlenud kursust tunnistati ka selle vääriliseks. Kolmel korral ehk aastatel 2009–2011 on aasta e-kursuse tiitel tulnud Tartu ülikooli. E-kursuse kvaliteedimärgi tunnistused, tänukirjad ning aasta parima e-kursusega kaasnev 2000 euro suurune stipendium antakse üle seminaril «Võrgustik võrgutab» 25. aprillil.

Jaga artiklit