Mare Taagepera

In memoriam

16.05.1938–24.04.2013

Tartu ülikool langetab sügavas leinas pea. Meie seast on lahkunud hinnatud professor Mare Taagepera. Olles orgaanilise keemia professor, tegeles ta viimastel aastakümnetel õpetamis- ja haridusküsimustega ning rääkis aktiivselt kaasa kodanikuühiskonna kujundamisel. Mare Taagepera maetakse eestlaste matusepaika Hollywood Hillsis Los Angeleses.

Mare Taagepera (Rünk) sündis 15. mail 1938 Narvas. 1944 põgenes ta koos emaga Eestist ning alates 1951. aastast elas USAs. 1960–1961 alustas ta õpinguid Helsingis ning 1970 kaitses Pennsylvania ülikoolis doktorikraadi, 1971 alustas õpetamist California ülikooli Irvine’i harus. Aastast 1996 oli ta Tartu ülikooli külalisprofessor. Tal oli 23 teaduslikku publikatsiooni keemias, neli publikatsiooni Balti keskkonnaolude kohta 1980. aastail ja kümme teadushariduse alal.

1982–1996 organiseeris Mare Taagepera California ülikoolis teadushariduse programmi, saades auhindu ning nõustades sel teemal osariiki ja Washingtoni. Tartus alustas ta avastusõppe juurutamisega.

Lisaks oli Mare Taagepera aktiivne ja tegus ka Eesti pagulasühiskonnas. 1970. aastail alustas ta Los Angeleses loenguid «Metsaülikool Läänerannikul» ning laiendas hiljem metsaülikooli mõtet pagulastelt kodueesti noortele, algatades Eestis iga-aastase metsaülikooli Käärikul. Mare Taagepera on öelnud, et kui Eesti on südameasi, siis tekib ka tahtmine midagi Eesti heaks ära teha. Selleks on vaja teadmisi ja võimalust üheskoos mõtelda sõbralikus ja toetavas õhkkonnas.

Olles üliõpilaskorporatsiooni Filiae Patriae vilistlaskogu liige ja aumärgi kavaler, aitas ta 1990. aastail korporatsiooni maja ostmisel ja konverentside korraldamisel. Mare Taageperaga lähemalt kokkupuutunud iseloomustavad teda kui perekonna väärtustajat, isamaalise kasvatuse eest seisjat, heategevuse ning vabatahtlikkuse edendajat, kes on julgustanud teisigi kõrgemale püüdlema, märkama ja aitama.

Alates 1994. aastast veetsid nad abikaasa Reinuga võimaluse korral poole aastast Eestis.

Mare Taagepera töid ja tegemisi on hinnatud vääriliselt, ta on saanud mitmeid auhindu, olnud haridusteemade alal nõuandja nii Washingtonis kui ka koduosariigis ning saanud Eesti Vabariigi presidendilt Valgetähe III klassi teenetemärgi metsaülikooli ja avastusõppe arendamise eest.

Mare Taagepera on olnud oma elujõu ja säraga unustamatu eeskuju. Tema lai silmaring, selged ja mitmetahulised mõttekäigud ning soov pidevalt juurde õppida, missioon Eesti elu edendada ja iga päev head teha on olnud innustuseks väga paljudele.

Tartu ülikool jääb mäletama Mare Taagepera mitmekülgset tegevust ning tema sõbralikku ja rõõmsat olekut kaasarääkijana nii teaduses kui ka kogu ühiskonnas.

Mare Taagepera jäävad leinama abikaasa Rein, lapsed Tiina, Salme ja Jaan seitsme lapselapsega.

Tartu ülikool
metsaülikool
korp! Filiae Patriae

Jaga artiklit