Agu Laisk – 75

Juubel

Tartu ülikooli emeriitprofessor, kahekordne Eesti teaduspreemia laureaat, akadeemik Agu Laisk on rahvusvaheliselt tuntud teadlane, kelle rohkem kui viis aastakümmet väldanud töö tulemused taimede fotosünteesi uurimises kuuluvad eriala klassikasse.

Lõpetanud füüsikateoreetikuna Tartu ülikooli, astus Agu Laisk aspirantuuri astronoomia ja astrofüüsika instituudis, kus ta uuris päikesekiirguse levikut taimkattes. Kiiresti jõudis ta füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraadini. Järgneval teadlasteel keskendus ta taimelehe fotosünteesi kiirust määravatele teguritele ja kaitses 1975. aastal doktoritöö.

Fotosünteesi müsteeriumite kirjeldamine täppisteaduslike valemite ja mudelitega on juubilari jätkuvalt võlunud. Seda kinnitavad rohkem kui sada rahvusvahelist tähelepanu pälvinud teaduslikku artiklit ja kolm monograafiat.

Agu Laisa viimaste aastate tegevusest tuleb esile tõsta fundamentaalse kogumiku «Photosynthesis in silico: Understanding Complexity from Molecules to Ecosystems» (2009) koostamist. 2010. sai ta koos kauase kaastöötaja Vello Ojaga rahvusvahelise fotosünteesi uurijate seltsi innovatsioonipreemia unikaalse fotosünteesi uurimise aparatuuri loomise eest.

Lisaks on Agu Laisk armastatud ja hinnatud õppejõud nii üliõpilaste kui ka kolleegide seas oma oskuse tõttu selgitada keerulisi küsimusi lihtsalt ja kaasakiskuvalt. Praegu loeb Agu Laisk jätkuvalt bioenergeetika kursust magistrantidele.

Agu Laisk on rahvusvaheliste teadusajakirjade toimetaja, ta on valitud Ameerika taimefüsioloogia seltsi liikmeks ning ta on Valgetähe III järgu ordeni kavaler. Oma edu aluseks peab ta ladusalt töötavat meeskonda, perekondlikku tuge ja originaalset omaloodud aparatuuri. Õppe- ja teadustöö kõrvalt on juubilar alati leidnud aega muusika jaoks. Sõbrad teavad teda kui kunagise populaarse ansambli Harvleki innustunud saksofonisti ning Senior Big Bandi ühte juhti.

Kolleegid õnnitlevad, soovivad jätkuvat energiat ja uusi sisukaid tulemusi.

Jaga artiklit