Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati 75. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi taimefüsioloogia vanemteadurit, emeriitprofessorit ning akadeemikut Agu Laiska.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval arstiteaduskonna biokeemia instituudi preparaator Rita Mõttus.

TÜ aumärgiga tunnustati 75. sünnipäeval arstiteaduskonna emeriitdotsenti, anatoomia instituudi füüsilise antropoloogia keskuse erakorralist vanemteadurit Helje Kaarmat.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval Pärnu kolledži haldusosakonna remonditööline Juhannes Kask, 65. sünnipäeval kinnisvaraosakonna haldustalituse elektrik-remonditööline Jaan Helm, 60. sünnipäeval teaduskooli metoodik Hilja Afanasjeva, 55. sünnipäeval kinnisvaraosakonna haldustalituse elektrik-remonditööline Jüri Paljak ning 40. sünnipäeval sotsiaal- ja haridusteaduskonna raamatukoguhoidja Maio Vaniko.

Jaga artiklit