Olavi Johannes Granö

In memoriam

27.05.1925–19.04.2013

Meieni on jõudnud kurb teade. Tartu ülikooli geograafia audoktor (1989), üks Soome 12 akadeemikust, lahkus igavikku 19. aprillil 2013. aastal.

Olavi Johannes Granö sündis 27. mail 1925 Helsingis Eesti tänapäeva teadusliku geograafia rajaja Johannes Gabriel Granö (1882–1956, Tartu Ülikooli audoktor 1932) perekonnas. Ta õppis Turu, Helsingi, Kopenhaageni ja Lundi ülikoolis loodusteadusi ja geograafiat. 1955. aastal kaitses ta doktoritöö. Tema elu ja tegevus oli peamiselt seotud Turu ülikooliga, kus ta oli 1962–1988 professor ja 1984–1994 kantsler. 1980 valiti Granö akadeemikuks. Õppides Lundis, said 1950. aastatel alguse Granö viljakad sidemed tema isa andekaima ja silmapaistvaima õpilase Edgar Kantiga (Tartu ülikooli rektor 1941–1944).

Olavi Johannes Granö sai tuntuks rannikute uurija ning geograafia ajaloo ja metodoloogia käsitlejana. Ta oli paljude teadusühenduste, sh Eesti geograafia seltsi (2006) auliige. Granö hakkas 1973. aastal arendama koostööd Eesti geoloogide ja geograafidega ning aitas 1980. ja 1990. aastail oluliselt kaasa Eesti maateaduse edendamisele. Tema algatusel sõlmiti 1986. aastal Turu ja Tartu ülikooli koostööleping, avati 1993. aastal Turu ülikooli täienduskoolituskeskuse Lääne-Eesti büroo ja 2000. aastal Granö-keskus Tartus. Viimati oli ta Tartus 4. novembril 2010, mil pidas tervituskõne Johannes Gabriel Granö auditooriumi avamisel ülikooli Vanemuise tänava õppehoones.

Granöde akadeemiline pärand elab ülikoolis edasi Johannes Gabriel Granö loengute sarjana, kus Tartu ülikooli ja Soome instituudi koostöös toimuvad Soome tippteadlaste avalikud loengud.

Eesti maateadlased jäävad mäletama Olavi Granöt sõbraliku, abivalmi ja tasakaaluka kolleegina, kellele Eesti teaduse ja kultuuri areng tähendas väga palju.

Tartu ülikool

Jaga artiklit