Õnnitleme

Õnnitlused

85

Hans-Voldemar Trass, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor, akadeemik – 2. mai

80

Jüri Lembra, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 6. mai

75

Agu Laisk, taimefüsioloogia vanemteadur, emeriitprofessor, akadeemik – 3. mai

Vladimir Hižnjakov, tahkiseteooria vanemteadur, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitprofessor, akadeemik – 25. mai

70

Aino Siimon, majandusteaduskonna emeriitdotsent – 6. mai

Mart Sõrg, majandusteaduskonna emeriitprofessor – 17. mai

65

Galina Sonn, matemaatika-informaatikateaduskonna tehnik – 11. mai

60

Natalia Palm, analüütilise keemia õppetooli teadur – 3. mai

Irina Avramets, semiootika lektor – 12. mai

Igne Lembinen, haridusteaduste lektor – 19. mai

Tiiu Kamdron, psühholoogia dotsent, sotsiaaltöö korralduse osakonna juhataja – 31. mai

55

Katrin Kokk, matemaatika didaktika lektor – 6. mai

Andres Mäe, geneetika dotsent – 16. mai

Maris Astel, sekretär – 26. mai

50

Taimo Saan, finantsjuht – 2. mai

Eve Õiglane-Šlik, lastehaiguste teadur – 11. mai

Janika Kõrv, neuroloogia vanemteadur, neuroloogia dotsent – 12. mai

Tiina Kuusik, TÜ raamatukogu, www spetsialist – 16. mai

Anne Tenno, struktuurivahendite peaspetsialist – 20. mai

45

Allan Kährik, kultuurhariduse osakonna juhataja, õppekavade hoidja, programmijuht – 1. mai

Toomas Tammaru, erizooloogia professor, zooloogia õppetooli juhataja – 3. mai

Piret Murel, õppekorralduse spetsialist – 11. mai

Katrin Saks, inglise keele lektor, keelekeskuse juhataja – 18. mai

40

Raigo Ernits, majanduspoliitika lektor – 4. mai

Aet Annist, etnoloogia osakonna vanemteadur – 6. mai

35

Reidar Andreson, bioinformaatika teadur – 7. mai

Elena Sipria-Mironov, projektijuht – 30. mai

30

Madis Paalo, nanostruktuuride füüsika labori spetsialist – 5. mai

Jaga artiklit