Mart Sõrg – 70

Juubel

Tänavu 17. mail tähistab juubelit majandusdoktor, raha ja panganduse emeriitprofessor Mart Sõrg.

Mart Sõrg on olnud Tartu ülikooliga seotud juba pool sajandit. Nagu paljud tudengid tänapäevalgi, õppis Mart ülikoolis põhitöö kõrvalt – kaugõppes, mille lõpetas edukalt 1967. aastal. 1973. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja ja mõned aastad hiljem asus tööle õppejõuna omaaegsesse TRÜ rahanduse ja krediidi kateedrisse.

Teadmistejanu, töökus ja sihikindlus ei lubanud aga poolel teel peatuda ning 1989. aastal kaitses ta Peterburi finantsmajanduse instituudis doktoriväitekirja rahanduse, raharingluse ja krediidi erialal.

Need valdkonnad jäid Mardile südamelähedasteks ka Eesti taasiseseisvumise järel. Raha ja panganduse korralise professori ning õppetooli juhina pani ta aluse moodsa raha- ja pangandusteooria õpetamisele Tartu ülikoolis. Tema sulest on ilmunud üle 300 teadusliku ja populaarteadusliku artikli ning nii mitmedki eestikeelsed õpikud.

Kuid Mart ei jäänud pelgalt teoreetikuks, vaid osales aktiivselt ka taasiseseisvunud Eesti rahasüsteemi loomisel. Ta on olnud Eesti Panga nõukogu liige alates selle esimesest tööaastast ning nõukogu esimees aastatel 1998–2008. Ka administraatori rolle on Mardil tulnud täita palju: õppetooli ja instituudi juhataja, prodekaan, dekaan. Pensionipõlve pidades on elutempo rahulikum ja aega jätkub ka hobideks ning mõtisklusteks. Siiski pole Mart pärast emeriteerumist 2008. aastal oma alma mater´ist kaugenenud. Ta osaleb jätkuvalt rahanduse õppetooli tegemistes, pakkudes nõu ja tuge noorematele kolleegidele ning juhendades mitmeid doktorante ja magistrante.

Tema rahulik loomus ja visadus, hea huumorisoon ja diplomaatlikkus, täpsus ja sõnapidamine on olnud edu võti senisel eluteel ning just neid iseloomujooni on esile toonud ja hinnanud Mardi kauaaegsed kolleegid ja sõbrad.

Soovime Mardile tugevat tervist, optimismi ja jätkuvat avastamisjanu.

Kolleegid rahanduse õppetoolist

Jaga artiklit