Ülikool tunnustas õppetöö parimaid

Uudis

16. detsembril tunnustasid Tartu ülikool ja tudengid tänuüritusel «Üliõpilaselt ülikoolile – ülikoolilt üliõpilasele» õppejõude, programmijuhte, õppekvaliteedi edendajaid ja aktiivseid üliõpilasi, kes on oma tegemistes teistele eeskujuks.

Eelmise õppeaasta parimateks õppejõududeks tunnistati humaniora valdkonnas Viljandi kultuuriakadeemia seikluskasvatuse lektor Sergei Drõgin, socialia valdkonnas sotsiaal- ja haridusteaduskonna didaktika lektor Liina Lepp, realia et naturalia valdkonnas loodus- ja tehnoloogiateaduskonna analüütilise keemia professor Ivo Leito ning medicina valdkonnas arstiteaduskonna külalisprofessor Peep Talving.

Üliõpilaskonna aseesimees haridusvaldkonnas Liina Hirv ütles, et oluline on märgata ja tunnustada lisaks silmapaistvatele ka neid, kes võib-olla igapäevaselt esiplaanil pole, kuid kes teevad samuti järjekindlat tööd parema õppetöö ja iseenda arendamise nimel. «Aasta õppejõu tiitli saanud õppejõud on igaüks, kes on millegi poolest teistele tugevaks eeskujuks,» kinnitas Hirv.

Lisaks tunnustati iga teaduskonna ja kolledži kolme parimat õppejõudu. Aasta õppejõud saavad endale mälestuseks erikujundusega hõbedast kihilise rinnamärgi, mille autor on ehtekunstnik Katrin Veegen. Auhinna märgile lisatakse rahaline preemia Tartu ülikooli professori ühe miinimumkuupalga ulatuses.

Tänuüritusel toodi välja ka aasta õppekvaliteedi edendaja. Selle auhinna 30 000 eurot sai praktilise õpikogemuse süsteemi kujundamise eest majandusteaduskond. Praeguseks on teaduskonnas kujunenud terviklik praktilise õpikogemuse süsteem, mida toetavad väga eriilmelised tegevused. Teiste seas näiteks mitut ainet ühendavad kodutööd, globaalsed õpivõrgustikud ja võistlused, praktikute osalemine õppetöös, reaalelulised ja projektipõhised ülesanded ning õppetööväline erialane tegevus.

Õppeprorektor Martin Halliku sõnul paistis majandusteaduskonna õppekvaliteedi edendamise taotlus silma erinevate süstematiseeritud tegevustega ühe konkreetse eesmärgi saavutamiseks. «Õppekomisjonis toodi eriti esile erinevate õppeainete kodutööde lõimimist, mis toetab kindlasti terviklikku lähenemist eriala omandamisele,» sõnas Hallik.

Esmakordselt anti välja ka aasta programmijuhi auhinnad tulemusliku programmi arendamise eest. Uue auhinna loomist ajendas asjaolu, et õppekavaarendus on Tartu ülikooli üks prioriteete ning programmijuhtide panus ülikooli õppekvaliteedi tagamisel on väga suur.

Aasta programmijuhtidena pälvisid tunnustuse Tõnis Karki ja Aavo Lang arstiteaduskonnast, Katre Väli ja Kadri Simm filosoofiateaduskonnast, Maret Ahonen majandusteaduskonnast, Marlon Dumas matemaatika-informaatikateaduskonnast ning Tiina Viin TÜ Pärnu kolledžist. Programmijuhte tunnustati 1000-eurolise rahalise auhinnaga.

Jaga artiklit

Märksõnad

õppekvaliteet