Kunstimuuseumis avatakse ikooninäitus

Uudis

Jaanuarikuu lõpus avatakse TÜ kunstimuuseumis uus näitus «Ikoonide inimlik ja jumalik maailm». Näitus avab nii ikoonikunsti teoste vaimsuse kui ka esteetika.

Ühest küljest tutvustab näitus kitsas ortodoksses kultuuriruumis levinud ikoonikunsti sisulist poolt, teisalt aga selgitab pühapiltide seoseid inimeste igapäevaeluga.

Ikoon ehk pühapilt on tõenäoliselt enamikule objektina äratuntav, kuid selles peituvad tähendused ja taustalood ei ole niisama lihtsasti tabatavad. Näitus aitabki mõista ikoonide sügavamat sisu.

Väljapanekust ilmneb ikoonikunstis kajastatud teemade kristlik taust ja rikkalikkus. Näituse valik kajastab erinevaid teemasid nagu kirikupühad, kalendriikoonid, pühakud, elulooikoonid ja teekonnaikoonid.

Samuti püüab näitus leida seoseid kristliku kultuuri tõekspidamiste ja inimeste reaalses elus toimuva vahel – inimeste ootuste, lootuste ja nende käitumisega sakraalsete esemete suhtes. Ikoon ei ole mitte ainult kunstiteos vaid lugu, tõekspidamiste ja uskumuste kandja, mis on juhtinud inimeste elu mitme sajandi vältel.

Tartu ülikooli kunstimuuseumi kogust eksponeeritud ikoonid pärinevad peamiselt Vene keisririigi ajast ja aladelt, mille mõjusfääris kujunes ja arenes kohalik Eesti õigeusu kirikukunst ja ikoonimaal. Näituse kuraator on Külli Valk.

Jaga artiklit