Pool sajandit Balti korporantide pidustusi kaante vahel

Uudis

Korporatsioon Indla andis tänavu mais Balti rahvaste kommersi (BRK) 50. aastapäevaks välja kogumiku «50 Years of Baltic Nations´ Kommerses», mis pakub 272 leheküljel mälestusi, fotosid ja ülevaadet ajaloost, mis aitab mõista BRK fenomeni läbi poole sajandi.

Kogumik sisaldab nimekirja kõigist viiekümnest toimunud kommersist ning nende eestvedajatest. Korraldus eri riikides on pakkunud palju mäletamisväärset ja selle tähtsust tänapäeval ei saa akadeemilises elus alahinnata.

Kogumiku loojate eesmärk on tekitada uutes korporantide põlvkondades huvi Eesti, Läti, Poola ja Saksamaa ühiste kommersside vastu, talletada ajalugu, anda ülevaade korporatsioonidest ning pakkuda varem osalenutele mõnusaid meenutusi.

Kogumik sisaldab järgmisi peatükke: Toomas Hiio «Üliõpilaselust ja üliõpilasorganisatsioonidest Tartus ja Riias 19. sajandil», Reet Bender „«Mõnda balti kommersitraditsioonidest 19. sajandil Tartu          memuaristika valguses», Ants Tooming «Jumalateenistused Balti Rahvaste Kommersi lahutamatu osana». Lisaks on kogumikus ülevaade Saksamaa, Eesti, Läti ja Poola korporantlusest, esimesest kommersist Saksamaal, Eestis, Lätis ja Poolas, 57 kommerssidel osaleva korporatsiooni kirjeldus koos pildimaterjaliga, osalejate mälestused, artikleid kommersside kohta, sh kümme käsku Riiga Balti rahvaste kommersile sõitjale.

Inglise keeles valminud kogumik hõlmab originaaltekste saksa, eesti, läti ja poola keeles ning sobib seega kingiks nii rahvusvahelisele sõbrale kui ka kohalikule huvilisele.

Kogumiku koostasid Kristin Lillemäe, Malle Kuum, Reet Bender. Raamatu väljaandmist toetati Edith ja Arvo Reimani pärandist.

Kogumikku saab osta TÜ raamatupoest, Krisostomuse e-raamatupoest või tellida e-posti aadressilt 2013bnk [at] gmail.com

Jaga artiklit