Raamatukogu «Rääkivad õpikud» pälvis turundusauhinna

Uudis

TÜ raamatukogu pälvis teist korda IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) rahvusvahelise turundusauhinna.

Võiduprojekti «Rääkivad õpikud» eesmärk on abistada pimedaid ja vaegnägijaid tudengeid õppematerjalide kasutamisel ja eksamiteks valmistumisel. Projekt nägi ette raamatute sisselugemist ja salvestamist audiofailidena ning õppematerjalide digitaliseerimist.

Projekti eestvedaja Olga Einasto sõnul on sihtrühm uued teenused väga soojalt vastu võtnud. Ta lisas, et projektil on tulevikku just ülikooli raamatukogude jaoks. Teenus põhineb sihtrühmade vajaduste süvitsi uurimisel, personaalsel lähenemisel ja aktiivsel kommunikatsioonil klientidega.

Pimedad tudengid saavad kirjanduse nimekirja alusel vastu helindatud või digitaliseeritud failid. Digitaliseeritud õppematerjale ja loengukonspekte saavad pimedad tudengid kuulata spetsiaalse programmi JAWS abil, mis muudab teksti kõneks.

Rääkivate õpikute projektile sekundeerib projekt «Seinteta raamatukogu ehk koduteenindus», mis on mõeldud lugejatele, kellel on raamatukogu külastamine füüsiliste või sensoorsete erivajaduste tõttu raskendatud. Sellest tulenevalt on vabatahtlike abil tagatud neile raamatute laenutus ja tagastus oma kodus. Projekti koostööpartnerid on ülikooli õppeosakond ja nõustamiskeskus.

Projektiga «Rääkivad õpikud» alustati vabatahtlike abil, praegu toetab seda programm Primus.

Jaga artiklit

Märksõnad

tü raamatukogu