Konverents ühendab soome-ugri keelte grammatika uurijaid

Uudis

6.–8. juunini toimub Tartus neljas rahvusvaheline konverents sarjast «Grammatika ja kontekst: uued vaatenurgad Uurali keelte uurimises» (Grammar and Context: New Approaches to the Uralic Languages).

See on järg varem toimunud samateemalistele sümpoosionidele, mida on peetud Ungaris ja Soomes: 2004. ja 2011. aastal Budapestis ning 2007. aastal Helsingis.

Konverentsi eesmärk on tuua kokku keeleteadlased, kes uurivad Uurali keelte, st soome-ugri ja samojeedi keelte grammatikat eri perspektiividest. Ürituse korraldaja Liina Lindströmi sõnul on tavaliselt rahvusvahelistel keeleteaduse konverentsidel käsitletud vaid üksikuid Uurali keelte ettekandeid ning ka sel juhul vaid suurema kõnelejate arvu ja oma rahvusriigiga keeli, nagu soome, ungari või eesti keel. Sellel konverentsil on peale nende rohkelt ettekandeid ka komi, udmurdi, mari, ersa, handi, mansi, nganassaani, tundraneenetsi jt keelte, samuti meile lähemate, liivi ja vadja keele kohta. Konverentsil käsitletakse nende keelte grammatika küsimusi uuemate keeleteooriate valguses ning see annab hea pildi Uurali keelte uurimise hetkeseisust. Ühtlasi tihendab konverents kontakte Uurali keelte uurijate vahel, kes töötavad nii Euroopas kui ka USA-s.

Konverentsi peaesinejad on Casper de Groot Amsterdamist, Maria Vilkuna Helsingist, Leelo Keevallik Linköpingist ja Gerson Klumpp Tartust. Konverentsil on lisaks üldsessioonidele ka viis teemasessiooni. Kavas on kokku üle 90 ettekande, osalejaid on Eestist, Soomest, Ungarist, USA-st, Saksamaalt, Venemaalt, Suurbritanniast, Tšehhist ja mujalt.

Konverentsi korraldavad TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut ning keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikool. Konverents toimub Philosophicumis (Jakobi 2).

Lisainfo: http://grammar2013.ut.ee

Jaga artiklit