Ülikoolid panustavad ühiselt ettevõtlusõppesse

Uudis

Tartu ülikool, Tallinna ülikool, Tallinna tehnikaülikool ja Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor alustavad koos ettevõtlusõppe arendamist Eesti kõrghariduses.

Eesmärk on suurendada õppe-, teadus- ja arendustegevuses koostööd ettevõtetega ning laiendada ettevõtlusõpet tudengitele.

Tartu ülikooli majandusteaduskonna dotsendi Andres Kuusiku sõnul on haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud halduslepingus sätestatud, et Tartu ülikool peab koostöös teiste ülikoolidega vastutama ettevõtl(ikk)usõppe arendamise eest. «Selles vallas on palju ära teha, sest Euroopa tippülikoolidega võrreldes on ettevõtlusainete osakaal Eesti ülikoolides palju väiksem. Samas aitaksid ettevõtluse baasteadmised, aga ka ettevõtlik suhtumine üliõpilasi tööturul kindlasti senisest paremini edasi,» selgitas Kuusik.

Kuusiku hinnangul on vaja tekitada tudengites huvi ettevõtluse vastu, andes neile esmased teadmised ettevõtja elukutsest, ettevõtluse vormidest, ettevõtluses toimuvatest protsessidest ning oskuse oma erialateadmisi ettevõtluses rakendada. Ettevõtlusõppe peamine eesmärk on aidata kaasa tudengite ettevõtliku eluhoiaku kujunemisele ning oma ettevõtlikkuse suurendamisele.

Eesti arengufondi hinnangu kohaselt kujuneb ettevõtjaiks keskmiselt 5% ülikooli lõpetanutest ning seda ka peamiselt hiljem, mitte kohe pärast lõpetamist. TÜ arendusprorektori Erik Puura arvates võiks aga potentsiaali ettevõtlusega tegelema hakata olla 10–20%-l tudengitest. «Lisaks näitab praktika, et tudengid, kellest on saanud teadlased, ei ole reeglina huvitunud ettevõtjakarjäärist ja vastupidi. Seega, sihtrühmad ei kattu ja konkurentsi võimaliku karjäärivaliku mõttes sisuliselt pole.»

Puura sõnul peaksid ka ülikoolid ise olema ettevõtlikumad, kaasates õppetöösse tuntud praktikuid ja rakendades uusi arendavaid õppemeetodeid.

Ülikoolid panustavad ettevõtlusõppe arendamisse Primuse programmi ettevõtlusõppe arendamise projekti raames. 

Jaga artiklit