Rektor Volli Kalm ja riigiarhivaar Priit Prisko.
FOTO: Andres Tennus

TÜ ja rahvusarhiiv sõlmisid koostööleppe

Uudis

TÜ rektor Volli Kalm ja riigiarhivaar Priit Pirsko allkirjastasid 16. mail koostööleppe ülikooli ja rahvusarhiivi vahel, et väärtustada ühiselt tipptasemel spetsialistide ettevalmistamist, dokumentaalse pärandi hoidmist ning tagada selle kvaliteetne ja teaduslik uurimine.

Kuigi koostöö rahvusarhiivi ja ülikooli vahel on kestnud alates arhiivi asutamisest (92 aastat tagasi), mil selle Tartusse toomise üks oluline põhjendus oli arhiivi kasutamine TÜ õppejõudude ja üliõpilaste õppe- ja teadustöös, on taoline kirjalik koostöölepe kahe organisatsiooni vahel esmakordne.

Rahvusarhiiv on Tartu ülikoolile tähtis õppe- ja praktikabaas, kus tudengitel ja õppejõududel on võimalus kasutada oma õppe- ja teadustöös arhiivimaterjale. Koostööleppega panustatakse üheskoos eelkõige arhiivinduse, ajaloo ja infokorralduse erialade kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamisse.

Spetsialiste ettevalmistavas õppeprotsessis ühendab Tartu ülikool nii Eesti, Euroopa kui ka kogu maailma arhiivinduse paremad traditsioonid ning arhiivinduse tänapäevased teaduslikud ja teoreetilised alused. Lisaks spetsialistide koolitusele arendatakse koos ka arhiivinduse täiendusõpet ja valdkonna populariseerimist, sh suveülikoolide korraldamist, osalemist publitseerimis- ja kirjastamisprojektides ning arhiivinduse valdkonna tutvustamisel avalikkusele.

Koostöölepinguga jätkab rahvusarhiiv arhiivindusliku tööpraktika ning tasuta õppekäikude ja ekskursioonide võimaldamist.

Jaga artiklit