FOTO: Kalju Paju

Tartu ülikool panustab Vietnami arstiharidusse

Aktuaalne

Ehkki Vietnam tundub kauge riik, võimaldab koostöö sada korda suurema rahva ja haiguste arvuga riigiga Eesti teadlastel kiiremini ja paremini uurida haiguste tekkepõhjusi ja ravivõimalusi, mis toob otsest kasu Eesti rahva tervisele.

Novembri teisel poolel käis Tartu ülikooli delegatsioon Vietnamis kohtumas kolme sealse ülikooliga. Külastati Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooli, Hanoi meditsiiniülikooli ja Danangi meditsiinitehnoloogia- ja farmaatsiaülikooli. Koostööd vietnamlastega on tehtud alates 2012. aastast.

Õppeosakonna lepingute peaspetsialist Kadri Oja, kes on SIDA programmi Eesti koordinaator, tõi välja, et Tartu ülikooli teadlased on seni teinud kõige aktiivsemalt koostööd Vietnami suuruselt teise meditsiiniülikooli, Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikooliga, kellega üheskoos avati eelmise aasta lõpus Tartu ülikooli ja TÜ kliinikumi toel Vietnami 18. viljatuskliinik. TÜ teadlastega koostöös avatud kliinik asub Kesk-Vietnamis, mis oma geograafiliselt ulatuselt on äärmiselt suur.

«Meditsiini seisukohalt on aga väga tähtis, et ravivõimalus oleks kättesaadav võimalikult kodu lähedal. Ehk parandab seal regioonis avatud kolmas kliinik natuke seda kilomeetrite-lõhet ja viljakusravi kättesaadavust,» loodab Oja.

Hea koostöö eest külalisprofessori tiitel

Hue meditsiini- ja farmaatsiaülikool tunnustas tartlaste visiidil edukat koostööd, andes professor Sulev Kõksile ülikooli külalisprofessori tiitli. Universitas’e tüüpi Hue ülikool on Vietnamis olulisel kohal just meditsiinitöötajate koolitajana. Sulev Kõks on oma meeskonnaga pikka aega arendanud Vietnami meditsiiniharidust ja osalenud aktiivselt vietnamlastest meditsiiniõppejõudude koolitamisel nii Vietnamis kui ka Eestis.

«Teeme koostööd Hue ülikooli meditsiiniteaduskonnaga. Reeglina on meie ja nende arstiõpe, sealhulgas praktikamaht, üsna sarnane. Nii siin kui ka seal õpitakse arstiks üldjuhul kuus aastat. Täiesti erinev on aga tudengite arv. Hue ülikoolis kandideerib igal aastal 1000 arsti eriala õppekohale ligi 20 000 noort,» seletas Kõks.

Samuti on erinevus selles, et Vietnami ülikooli arstidiplomiga võib töötada ainult Vietnamis, aga Tartu ülikooli omaga kõikjal maailmas.

Kõksi sõnul on väga edukas olnud koostöö Hue ülikooliga reproduktiivmeditsiini valdkonnas. Esimene Kesk-Vietnami katseklaasibeebi sündis tänu Tartu ülikooli arstidele mõni kuu tagasi, augustis.

Eelmisel aastal käis Tartus kehavälise viljastamise protseduure vaatamas ja õppimas doktor Le Minh Tam. Vietnamis on õpetamas käinud omakorda reproduktiivmeditsiini professor Andres Salumets ja TÜ naistekliiniku arstõppejõud sünnitusabi ja günekoloogia erialal doktor Aivar Ehrenberg.

Eestlased aitasid vietnamlastel proove koguda ja õpetasid, kuidas neid hoida ja analüüsida. Arutatud on ka seda, kuidas käituda eri juhtumite korral, näiteks korduvalt katkevad rasedused ja nendega seotud uuringute ja ravivõtete analüüs, kunstlik viljastamine ning patsiendi ettevalmistus.

Salumets rääkis juba suve lõpus Tartu Postimehele, et Hue ülikoolil oli vajalik aparatuur küll olemas, kuid nad ei olnud teinud veel ühtegi protseduuri. Keerulisema meditsiiniga tegelemise teeb raskeks see, et Vietnam asub troopikas.

«Seal on väga raske hoida steriilseid tingmusi, mida nõuab kehaväline viljastamine,» ütles Salumets. Esimeseks protseduuriks sõitis sinna Tartust kohale embrüoloog Olav Sarv. Nüüd peaks vietnamlased suutma juba ise väga edukalt katseklaasiviljastamisi teha.

Kuigi viljatusravi võib suure sündimuse ja rahvastiku kasvuga Vietnami kontekstis tunduda asjatu, on seal lastetus eriliselt suur õnnetus. Kultuuriline surve lapsi saada on suur, kuid väga palju on inimesi, kes mingil põhjusel siiski lapsi ei saa.

Töövarjudest ühise doktorikoolini

Ka Tartu ja Hue ülikooli hambaarstid ja lastearstid teevad ühiseid projekte ja huvi selleks on ka proviisoritel. Hue ülikooliga plaanitakse muu hulgas ühise doktorikooli tegemist, sest Vietnami meditsiinikoolides on suur vajadus doktorikraadiga õppejõudude järele.

Koostöö Vietnami ülikoolidega sai alguse siis, kui sealsed arstid tulid Eestisse uusi kogemusi omandama. Tartus käinud Vietnami kirurgidele õpetasid eestlased tänapäevaseid ortopeedilisi võtteid. Meie ortopeedid on käinud ka Vietnamis sealseid spetsialiste välja õpetamas ja operatsioone juhendamas ning aitavad keerulisemaid juhtumeid opereerida.

Senine koostöö on toimunud peamiselt ortopeedia, reproduktiivmeditsiini ja stomatoloogia valdkonnas. Edukas on ka koostöö geneetikauuringutes. Üheskoos uuritakse haruldasi haigusi, näiteks luu arenguhäiret ja luuvähki ning nende geneetilisi faktoreid.

Mullu novembris sõlmisid TÜ ja Hanoi meditsiiniülikool vastastiku koostööleppe Vietnami rahvusliku biopanga loomiseks. Euroopa biopankade ülesehitusega tutvunud Hanoi meditsiiniülikooli teadlastele avaldas enim muljet just TÜ Eesti geenivaramu. 90-miljonilise rahvaarvuga Vietnam loodab lähiaastatel jõuda vastava seadusandluse väljatöötamiseni ning alustada peagi geenidoonorite andmete kogumisega üle kogu maa.

Aktiivset koostööd tehakse teadustöö algatamise nimel mitmete Vietnami meditsiinivaldkonna õppe- ja teadusasutustega, geneetilise konsultatsiooni ja puuetega laste keskusega Vietnamis ning ka King’s College’iga Londonis. Näiteks valmistatakse ette ühisuuringuid bioloogiliste organismide kokkupuute mõju uurimiseks dioksiinidega ja lepitakse kokku teadlasvahetuse tegevuskava.

Vietnami sõja mürgi mõju uurimisega alustati eelmisel aastal ning praegu on dioksiini uurimine taustamaterjali kogumise faasis. Mürgine tootmisjääk sattus maapinda Vietnami sõja ajal, kui USA sõdurid taimemürkidega puulehti hävitasid, et kohalikud end varjata ei saaks. Teadlased eeldavad, et selle suur hulk keskkonnas mõjutab luustiku arenguga seotud anomaaliate teket.

«Me tahame saada ülevaadet, kui palju selliseid anomaaliad Vietnamis esineb ja kui palju on üldse erinevaid luuhaigusi, mida saaks dioksiiniga seostada. Selleks kogume eri luustikuhaigustega inimestelt nii DNA-d kui ka RNA-d ja biomarkereid,» rääkis Sulev Kõks.

Kõks loodab, et juba järgmise aasta lõpuks on teada, kuidas mõjutab keskkond luustiku haiguste teket ja kui palju selliseid haigusi Vietnamis on. Põhjus-tagajärg seoste uurimine võtab kauem aega.

Tartu ülikoolis osaleb Vietnami koostöömeeskonnas paarkümmend inimest. Lisaks Sulev Kõksile, Andres Salumetsale ja Aivar Ehrenbergile veel näiteks dotsent Aare Märtson, dotsent Katre Maasalu, professor Mare Saag ja teised.

TÜ teadlased on Vietnamis ja vietnamlased Tartus käinud Euroopa regionaalarengu fondi ja Eesti riikliku struktuuritoetuse vahenditest toetatava projekti EVMED ja DIOXMED raames.

Katre Tatrik

ERR Novaatori toimetaja

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit

Märksõnad

Vietnam