FOTO: erakogu

Akadeemik sai farmaatsiaalase tunnustuse

Uudis

Eesti akadeemiline farmaatsia selts avaldas tunnustust akadeemik Udo Margnale pikaajalise panuse eest Eesti akadeemilise farmaatsia arendamisse.

Margna on sündinud ja omandanud keskhariduse Viljandis. Pärast TÜ lõpetamist 1957. aastal proviisorina töötas ta kaks aastat Muhu apteegi juhatajana. Margna oli 30 aastat seotud teaduste akadeemia eksperimentaalbioloogia instituudiga, olles suurema osa ajast selle teadusdirektor. Bioloogiakandidaadi kraadi biokeemias kaitses Udo Margna 1963. ja bioloogiadoktori kraadi taimefüsioloogias 1984. aastal.

Udo Margna on tuntud teadlane, kelle uuringud taimefüsioloogias seonduvad tihedalt farmaatsiaga ja kelle teaduslikku tegevust ning muu hulgas rohkem kui 120 teadusartiklit on tunnustanud Eesti teaduste akadeemia tema akadeemikuks valimisega 1987. aastal. Kolm aastat hiljem valiti Margna teaduste akadeemia peasekretäriks, millisel ametikohal töötas ta kümme aastat. Alates 2001. aastast on Udo Margna tegutsenud farmaatsiaõppejõuna Tallinna tervishoiu kõrgkoolis farmatseutide koolitamisel.

Eesti akadeemilise farmaatsia seltsi tunnustus anti akadeemik Margnale üle tema läheneva juubeli eel Tallinna tervishoiukõrgkooli rahvusvahelise nädala raames toimunud üritusel 4. novembril.

Jaga artiklit