Seminar Eesti ülikoolide reformidest

Uudis

5. detsembril kell 10.15 algab TÜ raamatukogus seminar «Eesti ülikoolid teelahkmel – vajadus muutuda ja võimalus uueneda», kus Eesti ülikoolide reformidest räägivad Tartu ülikooli rektor Volli Kalm, Tallinna ülikooli rektor Tiit Land ja Eesti maaülikooli rektor Mait Klaassen. Ettekannetele järgneb arutelu, kus osalevad lisaks eelkõnelejatele ka Erkki Truve Tallinna tehnikaülikoolist ja üliõpilaskonna esindaja Martin Noorkõiv. Arutelu juhib TÜ rector emeritus Jaak Aaviksoo.

TÜ põhikirja rakendamise komisjoni esimees, teadusprorektor Marco Kirm rääkis, et seoses uue põhikirja ja arengukava vastuvõtmisega on akadeemiliste üksuste ja valdkondade nõukogud pidanud läbirääkimisi, kuidas omavahelise tihedama koostöö ja integratsiooni kaudu suurendada õppe- ja teadustöö kvaliteeti.

«Järgmisena on vajalik ülikoolis arutada selle üle, milliseid üleülikoolilisi protsesse õppe-, personali- ja muudes valdkondades oleks uues olukorras võimalik tõhusamalt korraldada ja kuidas peaksid jaotuma õigused ja vastutus eri juhtimistasandite ja üksuste vahel,» ütles Kirm.

Seminar, kus arutletakse kõigi Eesti suuremate ülikoolide reformide üle, pakubki võimaluse vaadata reformi elluviimise käigus uuesti alguses püstitatud ühistele eesmärkidele ja arutada nende saavutamise viiside üle.

Seminar «Eesti ülikoolid teelahkmel – vajadus muutuda ja võimalus uueneda» toimub Tartu ülikooli raamatukogu konverentsisaalis ning sellest teeb videoülekande ka UTTV.

Jaga artiklit

Märksõnad

reform