Elutööpreemia Viire Sepale

Uudis

Eesti riikliku teaduse populariseerimise auhinna võitjate autasustamisel anti Tiiu Silla nimeline elutööpreemia Tartu ülikooli teaduskooli direktorile Viire Sepale. Samuti tunnustati TÜ algatustest «Matemaatika õhtuõpiku» autoreid ja Psühhobussi.

Preemia üleandmisel pikaajalise teaduse ja tehnoloogia süstemaatilise populariseerimise eest tõsteti esile Viire Sepa rolli andekaid lapsi toetava tegevuse pikaajalise eestvedamise eest Eestis.

Sepp tõdes «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et andekate laste äratundmine muutub Eestis järjest paremaks. Selles suunas on Tartu ülikooli teaduskool teinud tublit tööd. Korraldatud on andekuse teemapäevi, kuhu on kutsutud nii lapsevanemaid kui ka õpetajaid ning Euroopa sotsiaalfondi toel on töötatud välja abivahendeid, mis toetavad õpetajat klassiruumis andeka lapse äratundmisel.

«Matemaatika õhtuõpiku» autorid Juhan Aru, Kristjan Korjus ja Elis Saar said peapreemia kategoorias «Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil». Psühholoogiahuvilisi tudengeid koondavat Psühhobussi ja OÜ Psühhobuss eestvedajat Madis Vasserit tunnustati aga parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Elutööpreemia võitja sai 6500 eurot ning Stanislav Netšvolodovi skulptuuri «Möbiuse leht». Viies ülejäänud kategoorias oli peapreemia suurus 2200 ja II preemia suurus 800 eurot. Kõik laureaadid saavad õiguse kasutada märki «Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija».

Jaga artiklit