FOTO: Eneli Kindsiko

Heategevuslik kodutöö

Uudis

19. novembril andsid majandusteaduskonna 3. aasta bakalaureusetudengid Imastu kool-kodu esindajatele üle abipakid, mis koguti kokku koolitöö raames.

Personalijuhtimise ja organisatsioonikäitumise aine kodutöö raames kogusid tudengid Imastu kool-kodus paiknevatele erihoolekannet vajavatele teismelistele praktilisi asju. Idee autori, majandusteaduse magistrandi Lee Pukkoneni sõnul andsid nii üliõpilased kui ka lapsevanemad projektile väga positiivse tagasiside.

«Imastu kool-kodu elanike lapsevanemaid üllatas üliõpilaste initsiatiiv, sest asju korjati tunduvalt rohkem kui esialgu oodati. Tudengid tulid pärast viimast seminari aga ütlema, kui hea meel neil on, et kodutöö polnud vaid nn paberimäärimine, vaid selle käigus oli võimalik teisi aidata ning rõõmustada,» ütles Pukkonen.

Imastu kool-kodu on Tapa vallas asuv kodu psüühilise erivajadusega täiskasvanutele ja intellektipuudega lastele. Peale laste ja täiskasvanute, kelle eest majas hoolt kantakse, on seal ka rühm noori, kes vajavad eritähelepanu. Eestis on umbkaudu 200 eritähelepanu vajavat teismelist, kohti aga vaid kuus.

Üks pakke kogunud üliõpilastest, Kadri Kõivik tõi kodutöö juures välja olulisena ka selle, et ülesande täitmine teadvustas tudengitele sellise probleemi suurust Eestis. «Mina näiteks ei kujutanud üldse ette, et lastele on nii vähe kohti ja et see süsteem toimib nii raskelt. Tõeliselt hea meel oli aidata ja saada kinnitust, et inimesed on ikkagi nõus aitama, kui küsida,» rääkis ta.

Projekti raames kogusid üliõpilased erihoolekannet vajavatele teismelistele üle 100 teepaki, 60 sokipaari, 62 tegevusmängu, üle 100 paki küpsetusjahu, mitmeid kaste joonistustarbeid ning umbes 100 kg joonistuspaberit, samuti maiustusi ja üliõpilaste endi pereliikmete poolt südamlikult lisatud omakootud sokke, pajalappe ja põllesid. 

Ülesanne anti selleks, et üliõpilased saaksid organisatsioonikäitumise teoreetilisi teadmisi rakendada praktikas. Muu hulgas tuli ettevõtete esindajatega pidada läbirääkimisi ning lahendada pakkide kättesaamiseks vajalikud logistilised küsimused. Õppejõu moodustatud viieliikmelised grupid pidid eesmärgini jõudmiseks ise valima strateegia ja jäädvustama materjali kogumise ka video või fotodena.

«Kindlasti oleks tore, kui selliseid projekte tehtaks tulevikus rohkem. Alguses on need tudengite jaoks ebamugavad, sest ollakse harjutud kirjutama ja individuaalselt töötama. Selliste projektide raames peavad üliõpilased aga oskama planeerida ning oma mugavustsoonist välja astuma: sõnastama eesmärgid ning suutma teistele põhjendada, et teema on ka nende jaoks tähtis,» lisas Lee Pukkonen.

Jaga artiklit