Selgusid Vega fondi teised stipendiaadid

Uudis

TÜ ideelabori ja SEB-i loodud teadmistemahukatele ideedele mõeldud rahastusfond toetas uusi arendusideid 22 900 euroga. 24 laekunud taotluse hulgast toetati viit innovaatilist projekti.

Kõige suurema toetuse, 8300 eurot sai Copernicus Urban Development Analyseri (CUDA) meeskond. Nende loodav ülemaailmne linnastumise uurimise infosüsteem lihtsustab linnavalitsuste, riikide regionaalplaneerimise, suurte kinnisvara- ja infrastruktuuriettevõtete tööd. CUDA kasutab satelliidipilte hoonete ja teedevõrgu ning anonüümseid mobiilpositsioneerimise andmeid rahvastiku kaardistamiseks.

7400 euro suurune toetus anti GreenBead OÜ-le, kes ehitab koostööpartneritega superparamagnetiliste nanoosakeste kogumisseadme, mida saab kasutada biotehnoloogilises rakenduses biomolekulide eraldamiseks kasutatavate magnetiliste nanoosakeste kogumisel ja käitlemisel.

2500 euro suuruse toetuse said kaks meeskonda. Green Memory tiim arendab Windows-operatsioonisüsteemiga arvutitele uut lahendust, mis võimaldab optimaalsemalt kasutada mäluressurssi. EstDinsar projektimeeskond tahab aga luua informatsioonisüsteemi, mis võimaldaks satelliidiinfot kasutades kiiresti ja efektiivselt hinnata, kuhu on ohutu ehitisi rajada ning millised olemasolevad struktuurid on potentsiaalselt ohtlikud.

2200 euro suurune toetus anti tudengite reageerimise süsteemiga tegelejatele, kes ideelabori toetusel arendavad reaalajas tagasiside kogumise süsteemi, mis lubab anda vahetult avalikku tagasisidet loengutele ja õppejõududele.

TÜ ideelabori juht Kalev Kaarna avaldas heameelt, et Vega fondi esimeses voorus toetuse saanud meeskondadelt on juba kuulda suurepäraseid uudiseid peatselt sõlmitavatest lepingutest ja rahvusvahelisest partnerlusest.

«Näiteks on üks projekt suundumas USA turule ning teine on käivitamas ainulaadset tootmisettevõtet Eestis. Seekord väljavalitud viie tiimi puhul usub žürii, et üheksa kuu pärast kuuleme ka neilt häid uudiseid,» tõdes Kaarna.

SEB-i ja TÜ ideelabori loodud Vega fondi kaudu rahastab SEB uudsete lahenduste igapäevasesse kasutusse toomist kolme aasta jooksul 150 000 euroga.

Jaga artiklit

Märksõnad

Vega