Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirja pälvisid 60. sünnipäeval arstiteaduskonna mikrobioloogia instituudi juhataja, meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar ning närvikliiniku juhataja, neurokirurgia professor, akadeemik Toomas Asser.

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi taimefüsioloogia dotsenti Evi Padu ja 50. sünnipäeval arstiteaduskonna kliinilise geneetika professorit Katrin Õunapit.

TÜ väikese medaliga tunnustati 50. sünnipäeval rahandusosakonna vanemraamatupidajat Reet Siilatsit.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi õhuseire spetsialist Hilja Iher ja 55. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste professor Kristin Kuutma.

TÜ aumärgiga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia ja maateaduste instituudi zooloogia lektorit Harri Valdmanni.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval loodusmuuseumi laborant Aino Kalda, 50. sünnipäeval õigusteaduskonna dekanaadi juhataja Anu Laumets, majandusteaduskonna rahvamajanduse instituudi juhataja, makroökonoomika professor Raul Eamets ning kinnisvaraosakonna peainsener Arvo Avi ja haldur Allan Sonn; teadus- ja arendusosakonna karjääritalituse endine karjäärinõustamise spetsialist Kristel Lään.

Jaga artiklit