Toomas Asser – 60

Juubel

Tänavu juulis sai 60-aastaseks TÜ närvikliiniku ja TÜ kliinikumi närvikliiniku juhataja, professor ja akadeemik Toomas Asser.

Toomas Asser sündis 14. juulil 1954. aastal Jõhvis arstide perekonnas. Pärast Nõo keskkooli lõpetamist astus ta Tartu riikliku ülikooli arstiteaduskonda, mille lõpetas arstina 1979. aastal.

Noor arst asus assistendina neuroloogia ja neurokirurgia kateedris täie pühendumusega tööle õppejõu ja arstina. Tema soov oli saada neurokirurgiks. Oma eeskujudeks ja õpetajateks peab ta tolleaegseid kolleege, professoreid Ernst Raudamit, Ain-Elmar Kaasikut ja dotsent Matt Mäge.

Toomas Asseri teadustöö teemaks said aju stereotaktiliste operatsioonidega seonduvad probleemid. Sel teemal valmis tal doktoriväitekiri «Taalamuse doseeritud termokauterisatsioon: kolde morfoloogia, lokaalse aju verevoolu muutused ja kliinilised tulemused». Väitekirja kaitses ta edukalt 1987. aastal Moskvas N. Burdenko nimelises neurokirurgia instituudis. 1988. aastal viibis ta peaaegu aasta NSVL-i teadlasvahetuse programmi raames Jaapanis Tohoku ülikoolis Sendais.

1989. aastal valiti Asser TRÜ neuroloogia ja neurokirurgia dotsendi ametikohale. Taasiseseisvunud Eesti Tartu ülikooli närvikliiniku professori ja juhataja ametikohale osutus ta valituks 1995 ning 1996. aastal sai temast ka TÜ kliinikumi närvikliiniku juhataja.

Toomas Asser on kadestamisväärselt suure töövõimega ning tal on õnnestunud edukalt ühendada töö õppejõu, teadlase ning praktiseeriva arstina. Ta on aktiivne neurokirurg, kes on spetsialiseerunud aju veresoonte haiguste ning hüpofüüsi piirkonna kasvajate kirurgilisele ravile. Tema teadustöö peamised teemad on olnud vaskulaarne neurokirurgia, neuroonkoloogia ning Parkinsoni tõbi. Ta on avaldanud 50 publikatsiooni rahvusvaheliselt tunnustatud eelretsenseeritavates ajakirjades. Asseri juhendamisel on valminud kaheksa doktoritööd.

Alates 2011. aastast on Toomas Asser Eesti teaduste akadeemia liige ning on selle arstiteaduse ja tervishoiustrateegia alalise komisjoni liige. Aastatel 2000–2009 oli ta arstiteaduskonna dekaan ning on praegu ülikooli nõukogu liige. Ta on aktiivselt tegev ka rahvusvahelisel tasandil, olles Euroopa neurokirurgide assotsiatsiooni asepresident.

Aastal 2013 autasustas vabariigi president Toomas Asserit Eesti Punase Risti I klassi teenetemärgiga.

Õnnitleme Toomast sünnipäeval ja soovime jätkuvat jõudu ja uusi kordaminekuid!

Närvikliiniku kolleegide nimel Väino Sinisalu

Jaga artiklit