Irja Lutsar – 60

Juubel

Irja Lutsar on sündinud 20. juulil 1954. aastal Räpinas, kus omandas ka keskhariduse. TÜ arstiteaduskonna pediaatria osakonna lõpetas ta 1978. aastal cum laude. Internatuuri järel määrati noor doktor ametisse Võru rajooni keskhaiglasse, kus ta sai lasteosakonna juhatajaks ning ühtlasi rajooni peapediaatriks. Kui kohustuslik suunamisaeg 1982. aastal läbi sai, asus Irja tööle Tartu linna kliinilises lastehaiglas, olles nakkuskorpuse juhataja ja peaarsti asetäitja ravi alal, hiljem TÜ lastekliiniku nakkusosakonna juhataja kuni aastani 1995. Ühtlasi tegi ta TÜ pediaatria kateedri assistendi tööd.

Kraadiõpinguid alustas juubilar 1990. aastal aspirantuuris Moskvas üleliidulises epidemioloogia instituudis, kuid poliitilise olukorra muutumise tõttu jätkusid õpingud TÜ pediaatria kateedris. Doktoritöö «Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused lastel» sai kaante vahele 1995. aastal.

Kaitsmise järel täiendas Irja Lutsar end aastatel 1995–1998 laste nakkushaiguste alal järeldoktornatuuris USA-s Texase ülikoolis, mille järel sai uueks väljakutseks töö Pfizer Ltd-s Suurbritannias, kus ta kerkis 2003. aastaks pediaatrilise programmi juhiks. Aastal 2004 valiti Irja TÜ arstiteaduskonna mikrobioloogia instituudi meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professoriks, kus töötab tänaseni.

Irja Lutsari peamised uurimisvaldkonnad on vastsündinute infektsioonid ning HIV infektsiooni ja ravi probleemid, mis on päädinud arvukate teadusartiklite ning viie juhendatud doktoritööga.

Juubilar on sõnakas ja hinnatud lektor nii koduülikoolis kui ka kaugemal. Lisaks erialatööle on professor Lutsar ühiskondlikult väga aktiivne, olles TÜ senati liige, Eesti teadusagentuuri hindamisnõukogu liige, Euroopa ravimiameti pediaatrilise komitee ning mitmete erialaseltside juhatuse liige.

Kõigil ametikohtadel on juubilar töötanud suure pühendumuse ja vastutustundega. Teda iseloomustab oskus kiiresti tabada probleemi olemust ning motiveerida edukalt kolleege, aga ka armastus hea nalja ja seltskonna vastu.

Irja Lutsari tulemusrikast tööd on tunnustatud Eesti Vabariigi teaduspreemiaga ning Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgiga.

Tööde kõrvalt on kasvatatud suureks tütar ja poeg ning kasvamas on kolm lapselast, kellele tal jagub alati aega ja soojust.

Õnnitleme ning soovime palju tegusaid aastaid!

Kolleegid TÜ mikrobioloogia instituudist

Jaga artiklit