Õnnitleme

Õnnitlused

80

Agu-Tõnis Talvik, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 25. september

 

70

Hilja Iher, keskkonnafüüsika labori õhuseire spetsialist – 4. september

Peeter Vihalemm, sotsiaal- ja haridusteaduskonna emeriitprofessor, meediauuringute vanemteadur – 11. september

Liina-Mai Tooding, sotsiaalse analüüsi meetodite dotsent, sotsiaal- ja haridusteaduskonna prodekaan – 21. september

 

65

Kalle Merusk, riigi- ja haldusõiguse professor – 11. september

 

60

Ene Põldroos, vanemlaborant – 27. september

 

55

Margus Rätsep, optika ja spektroskoopia vanemteadur – 10. september

Maie Loorits, vanemlaborant – 14. september

Edgar Karofeld, rakendusökoloogia vanemteadur, bioloogilise mitmekesisuse tippkeskuse tegevjuht – 21. september

 

50

Arvo Avi, peainsener – 7. september

Kalju Kill Kask, süsteemiadministraator – 16. september

 

45

Heli Nurme, õppekorralduse spetsialist – 22. september

Ella Puman, teoreetilise mehaanika lektor – 23. september

Eve Valper, kunstnik-kujundaja – 29. september

 

40

Marek Kartau, analüüsi- ja arvestustalituse peaspetsialist – 3. september

 

Olga Burdakova, vene keele dotsent – 10. september

Natalja Zorina, psühholoogia lektor, psühholoogia ja pedagoogika lektoraadi juhataja – 21. september

Kalev Saare, tsiviilõiguse dotsent – 30. september

 

30

Rainer Reile, terviseinfo analüüsigrupi projektijuht – 27. september

Triinu Laar, täiendusõppe projektijuht – 28. september

Jaga artiklit