2022. aasta keeleteo auhinna laureaadid: vasakult Ada Urm, Kairi Põldsaar, Mare Kitsnik, Virve-Anneli Vihman, Anna Branets ja Denys Teptiuk.
FOTO: Andres Tennus

Aasta keeleteo auhinna said sõjapõgenike keeleõpetajad

Uudis

Emakeelepäeval, 14. märtsil anti üle Tartu Ülikooli 2022. aasta keeleteo auhind. Selle pälvis psühholingvistika kaasprofessori Virve-Anneli Vihmani töörühm eesti keele õpetamise eest Ukraina sõjapõgenikele vabatahtlike abil.

Umbes aasta eest pöördus eesti ja üldkeeleteaduse instituut üliõpilaste poole, et leida vabatahtlikke, kes toetaksid sõjapõgenikke eesti keele õppimisel. Üleskutsele vastas arvukalt huvilisi. Neile korraldati koolitus, kus keskenduti eesti keele kui teise keele mängulisele õppele, kuid tutvustati ka arengu- ja traumapsühholoogiat ning ukraina keelt ja kultuuri, et põgenikega kergemini kontakti saada.

Tartu Ülikooli keeleteadlased koostasid ukrainlaste vajadusi arvestava programmi eesti keele õppimiseks. Üliõpilastest vabatahtlikud aitasid selle põhjal ukraina lastel eesti keelt õppida ja koolis kohaneda ning õpetasid ka täiskasvanuid. Ukrainlaste jaoks välja töötatud programmi eriline väärtus seisneb võimaluses kasutada seda sarnastes olukordades eeskujuna õppijate ja õpetajate kokkuviimiseks.

Töörühma kuuluvad lisaks Virve-Anneli Vihmanile geoloogia peaspetsialist, geoloogia ja keskkonnatehnoloogia õppekavade programmijuht Kairi Põldsaar; eesti keele võõrkeelena kaasprofessor, eesti keele võõrkeelena didaktika kaasprofessor Mare Kitsnik; arengu- ja koolipsühholoogia nooremlektor Ada Urm; mordva keelte teadur Denys Teptiuk ning rahvusvahelise turunduse peaspetsialist, eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava doktorant Anna Branets.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit