Luuletaja Artur Alliksaare 100. sünniaastapäeva tähistatakse konverentsiga kahes linnas.
Allikas: Eesti Kirjandusmuuseum

Artur Alliksaar 100

Uudis

Artur Alliksaare 100. sünniaastapäeva puhul korraldavad Tartu Ülikooli eesti kirjanduse rahvusprofessuur ja Eesti Kirjandusmuuseum 14.–15. aprillil Tallinnas ja Tartus konverentsi „Tuleb ingel ja puudutab vett“.

Esimene konverentsipäev toimub Tallinnas Eesti Kirjandusmuuseumis, teisel päeval saavad kirjandus-ja luulehuvilised kokku Tartu Ülikooli raamatukogus. Mõlemal päeval algab programm kell 11.

Tallinnas ütlevad avasõnad Haridus-ja Teadusministeeriumi esindaja, Tartu linnapea Urmas Klaas, Eesti Kirjandusmuuseumi direktor Piret Voolaid ja Eesti Kirjanike Liidu esindaja Berk Vaher.

Alliksaare uurija Karel Leet esineb ettekandega „Marginaale Eesti tõlkeloo allikmaterjalidele: Artur Alliksaar ja Rainer Maria Rilke – tõsiasju ning oletusi“. Alliksaare monograafia autor Margit Mõistlik kõneleb Artur Alliksaare elu loost, kus põimuvad müüt, faktid ja hämaralad. Kristi Metste Eesti Kirjandusmuuseumist peab kõne teemal „Lisandusi Linda Alliksaare lähemaks tundmiseks“.

Kell 12.50 avatakse kirjandusmuuseumi saalis Artur Alliksaare sünniaastapäevale pühendatud näitus „100 pühendatud sõna“, mida tutvustavad näituse koostajad Kersti Teenu ja Kristi Metste.

Kell 13.20 algavas üliõpilaste vestlusringis „Ahvid ei ole sugugi nii suured banaanisõbrad, nagu loomaaia direktriss värisedes valetab“, mis keskendub Alliksaare luulekogule „Olematus võiks ju ka olemata olla“ osalevad Rahel Ariel Kaur, Lisanna Lajal ja Morten Made.

Tartus tervitavad konverentsile tulnuid Paul-Eerik Rummo, Viiu Härm, Arne Merilai jt.

Maria-Kristiina, Rebekka ja semiootik Mihhail Lotman peavad ettekande teemal „Häälikuinstrumentatsioon eesti luules Artur Alliksaare näitel“, luuletaja ja tõlkija Hasso Krull kõneleb varjude poeetikast ja keeleteadlane Tiit Hennoste räägib Alliksaarest kui vabastajast.

Kell 13 algavas vestlusringis „Ulmeline Alliksaar“, mis keskendub Alliksaare näidendile „Nimetu saar“, osalevad Andrus Org, Riina Oruaas ja Jaak Tomberg. Vestlust juhib Joosep Susi.

Kell 15.30 algavas ettekannete osas kõneleb Viiu Härm Artur Alliksaare „Õhtute kollasest tolmust“ ja Arne Merilai Artur Alliksaare alliteratiivsetest arhetüüpidest. Guntars Godinš arutleb selle üle, kuidas tõlkida tõlkimatut Alliksaart ja Mart Velsker räägib lähemalt Artur Alliksaare pühendusluuletustest.

Kell 18 lõpetab konverentsi koosviibimine „Õhtu õhtute eel“ Ülikooli Kohvikus (kutsetega). Esineb ansambel Naelravi, luulet loevad Viivi Luik, Enn Lillemets ning nooremad ja vanemad Alliksaare luule austajad.

Konverentsi korraldusmeeskonda kuuluvad kirjandusteadlased TÜ eesti kirjanduse rahvusprofessuurist ja Eesti Kirjandusmuuseumist. Lisateavet leiab kirjandusmuuseumi veebilehelt, ülekannet on võimalik jälgida KirmusTV vahendusel.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit