Juri Lotman 1980. aastatel.
Allikas: TÜ raamatukogu

Näitus Juri Lotmanist

Uudis

Veebruari lõpus avatakse Tartu Ülikooli raamatukogus semiootik Juri Lotmani 100. sünniaastapäevale pühendatud näitus „Juri Lotman – Tartu Ülikooli professor“.

Näitus avatakse 27. veebruaril kell 18 Lotmanile pühendatud kongressil. Eksponeeritakse originaalkäsikirju TÜ raamatukogus asuvast Lotmani isikuarhiivist ja tema üliõpilaste isiklikest arhiividest, raamatuid, ajalehti ja ajakirju ning Lotmani puudutavat filmimaterjali.

Lisaks on võimalik vaadata mitmesuguseid fotosid ja muud pildimaterjali Juri Lotmanist ja tema perekonnast, kolleegidest-teadlastest TÜ-s ja välismaal ning kuulsatest kultuuriinimestest tema suhtlusringkonnas.

Näituse koostaja, TÜ raamatukogu raamatukoguhoidja Tatjana Šahhovskaja sõnul on näituse eesmärk tuua esile Juri Lotmani ja Tartu Ülikooli seosed ning vastastikused mõjutused: nii Lotmani panus ülikooli õppe- ja teadustegevusse kui ka ülikooli osa Lotmani töö- ja isiklikus elus.

„Näitame Lotmanit kui maailmanimega teadlast kogu tema mitmetahulises tegevuses: Juri Lotman kui filoloog, vene kultuuri uurija, semiootik ja Tartu-Moskva semiootikakoolkonna rajaja. Keskendume Lotmani töö tunnustamisele ja tema pärandi väärtustamisele,“ rääkis Šahhovskaja.

Näitus jääb avatuks 29. maini.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit

Märksõnad

semiootika