Digimentorite programm, mis innustab noori aitama oma eakaid lähedasi, annab teadlastele ainest teadustööks ja Teliale rakendusuuringuks.
FOTO: Andrea Piacquadio / Pexels

Noored õpetavad eakatele digioskusi

Uudis

Jaanuari lõpus algas Tartu Ülikooli ja Telia üle-eestiline noorte digimentorite programm, kus noored õpetavad oma eakaid lähedasi kasutama igapäevaseid tehnikavidinaid ja internetikeskkondi.

Programmi TÜ-poolse koordinaatori, ajakirjandusuuringute teaduri Marju Himma-Kadaka sõnul näitas hiljuti lõppenud meediakirjaoskuse projekt „SMaRT-EU“, et eakad pole sugugi alati hädas digivahendite kasutamisega. „Suurim takistus on hoopis ebamugavustunne, kui tuleb paluda noortelt lähedastelt abi, aga samuti on raske leida suhtlemiseks kõigile sobivat aega,“ kirjeldas Himma-Kadakas.

Seetõttu otsustatigi koostöös Teliaga algatada programm, kus koolinoored saavad kokku panna oma väikse meeskonna ja seejärel kutsuda lähedased eakad kinnisesse Facebooki gruppi, et pakkuda neile nõu ja tuge internetikeskkondade jaigapäevase tehnoloogia kasutamisel. Iga osalevat rühma toetab mentor, kes annab regulaarselt näpunäiteid, kuidas juhendamist ja õppimist tõhusamaks muuta.

Digimentorite programm annab teadlastele ainest teadustööks ja Teliale rakendusuuringuks. „Sügiseks on meil välja pakkuda soovitused ja nõuanded, mida võtta arvesse eakatele mõeldud digiteenuste väljatöötamisel ning kuidas kaitsta oma lähedasi valeinfo ja pettuste eest,“ selgitas Himma-Kadakas.

Suvevaheaja alguseni kestvas programmis osalejad saavad TÜ täiendusõppe tunnistuse, mida arvestatakse Eesti kõrgkoolides õppima asumisel vabaaine läbimise tõendina. Rohkem teavet leiab Telia veebilehelt.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit

Märksõnad

digioskused