Universitas Tartuensise arendusprotsessis räägib edaspidi kaasa ka kolleegium.
FOTO: Andres Tennus

Ajakiri sai uue kolleegiumi

Uudis

Möödunud sügisel uuenduskuuri läbi teinud ajakirjal Universitas Tartuensis on nüüd ka uue koosseisuga kolleegium.

Ajakirja kolleegium on nõuandev kogu, kes on kursis ajakirja sisuga, lahendab vajaduse korral sellega seotud probleeme, annab toimetusele ajakirja kohta tagasisidet ja jälgib ajakirja toimimise põhimõtetest kinnipidamist.

Kolleegiumis on üheksa liiget: üks liige ülikooli igast valdkonnast, üliõpilaste esindaja, vilistlaste esindaja, üks esindaja ülikooli tugiüksusest või asutusest, ülikooli juhtkonna esindaja ning üks ülikooliväline ajakirjandusekspert või tegevajakirjanik.

Uude kolleegiumisse kuuluvad eesti ja üldkeeleteaduse instituudi arendusjuht Virve-Anneli Vihman, ajakirjandusuuringute teadur Marju Himma-Kadakas, molekulaarimmunoloogia teadur Uku Haljasorg, rakubioloogia õppetooli juhataja Toivo Maimets, semiootika ja kultuuriteooria üliõpilane Sven Anderson, õigusteaduse eriala vilistlane ja ettevõtja Tõnu Runnel, ülikooli raamatukogu direktor Krista Aru, rektoraadi kommunikatsiooninõunik Mari-Liis Pintson ning Tartu Postimehe ajakirjanik Aime Jõgi.

Universitas Tartuensise peatoimetaja Merilyn Merisalu sõnul on koostöö uue kolleegiumiga alanud väga sisukalt. „Mul on hea meel, et kohe tekkis ajakirja sisu ja eesmärkide üle elav arutelu. Küsiti palju asjalikke küsimusi ja käidi välja ideid, mida tulevikus kindlasti rakendada püüame. Kõlama jäi, et UT areneb õiges suunas ja kõik on huvitatud sellesse oma panuse andmisest,“ ütles ta.

Ajakirja sisu ja toimetuse tegevust puudutavates küsimustes on endiselt kõige otsesem viis pöörduda toimetuse liikmete poole, kuid soovi korral võib oma ideid arutada ka kolleegiumi liikmetega. „Meile on väga tähtis see, et kolleegiumi iga liige on ajakirja hea tahte saadik nii ülikoolis kui ka väljaspool seda,“ lisas Merisalu.

Kolleegiumi koosseisu volitused kestavad kolm aastat. Kolleegiumi uute põhimõtetega saab lähemalt tutvuda Universitas Tartuensise kodulehel.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit

Märksõnad

ajakiri