Õppekvaliteedi edendamise auhinna pälvis farmaatsia instituut. Pildil (vasakult) TÜ õppeprorektor Aune Valk, farmaatsia instituudi senine juht Ain Raal ja uus juht Daisy Volmer.
FOTO: Andres Tennus

Parimad haridusedendajad Tartu Ülikoolis

Uudis

20. jaanuaril toimunud konverentsil „Õppejõult õppejõule 2022: mis on õpetamise tuum“ andis õppeprorektor Aune Valk üle 2021. aasta õppeteo ja õppekvaliteedi edendamise auhinnad.

Õppekvaliteedi edendamise auhinna sai meditsiiniteaduste valdkonna farmaatsia instituut proviisoriõppe pideva süsteemse arendamise eest. Viimaste aastate jooksul on tehtud hulk tulemuslikke muudatusi, näiteks korraldatud ümber terve apteegipraktika, töötatud välja õpimapp, mis aitab üliõpilastel oma arengut jälgida, muudetud lõpueksamit ja tehtud kaks täiendusõppeprogrammi. Auhinnaga kaasneb preemia 30 000 eurot.

Aasta õppeteo auhinnaga tunnustati kolme õppetegu, mis väärtustavad tulemuslikku koostööd, arendustegevust ning innovatsiooni ülikooli taseme- ja täiendusõppes. Aasta õppeteo auhind on 5000 eurot ja õppeprorektori tänukiri.

  • Füsioteraapia magistriõppekava kliinilise praktika arendamine: 440-tunnisekliinilise praktika sisu täiendamine, praktika paindlikum korraldamine, õppeülesannete ja Moodle’i toe lisamine. Meeskond: Kadri Medijainen, Margot Bergmann, Monika Mets ja Doris Vahtrik.
  • Õppemetoodika arendamise kogemusseminarid loodus- ja täppisteaduste valdkonnas ning eesti ja üldkeeleteaduse instituudis: regulaarsed kolleegiseminarid, kus jagatakse oma õpetamise arendamise kogemust ja pakutakse üksteisele tuge õpetamise muutmiseks. Meeskond: Reidar Andreson, Toomas Esperk, Krista Fischer, Heili Kasuk, Evely Kirsiaed, Asko Lõhmus, Janika Raun, Maido Remm, Vesal Vojdan, Kaire Uiboleht, Helen Plado ja Maigi Vija.
  • Eesti keele ja matemaatika riigieksami kursused gümnaasiumiõpilastele: riigieksamite sooritamist toetavate kursuste väljatöötamine ja korraldamine. Eesti keele kursusel osales 1000 õpilast ja matemaatika kursusel 1622 õpilast. Meeskond: Ilona Tragel, Külli Habicht, Maigi Vija, Kristel Mikkor, Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand ja Karin Täht.

Esimeste aasta õppeteo kandidaatide seast tõstsid hindajad lisaks esile selge kommunikatsiooni ja korraldusega sotsiaalteaduste valdkonna 126 eestikeelse õppeaine Moodle’i toe arenduse, tiimiõppe metoodika kasutamise patoloogilise anatoomia õppeaines, humanitaarteaduste magistrikooli algatamise ning loovettevõtja baaskursuse arendamise Viljandi kultuuriakadeemias.

Samuti tunnustati programmijuht Jane Klavanit üliõpilaste ja kolleegide heaolu ning õppimist toetava inglise keele ja kirjanduse õppekava juhtimise eest, programmijuht Kairi Põldsaart, kes koostas ja käivitas koostöös Eesti Maaülikooliga magistriõppekava „Keskkonnajuhtimine kliimamuutuste tingimustes“, ning keemia instituudi tuutorit Diana Lanevskajat esmakursuslaste pühendunud nõustamise eest.

Aasta õppejõu auhinna saajad kuulutatakse välja vabariigi aastapäeva eel veebruari teises pooles.

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit

Märksõnad

õppekvaliteet