Ukraina lipp lehvimas Tartu Ülikooli peahoone ees.
FOTO: Andres Tennus

Ukraina toetuseks

Aktuaalne

24. veebruari varahommikul teatas Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin, et Venemaa alustab Ukrainas „militaaroperatsiooni“ – Venemaa sõjavägi ründas iseseisvat Ukrainat ilmse eesmärgiga see okupeerida ja oma mõjuala laiendada.

Tartu Ülikool toetab ja abistab igakülgselt ülikoolipere ukrainlastest liikmeid ja nende lähedasi, kes on sõja tõttu sattunud väga keerulisse olukorda. Eestisse põgenikena saabuvad tudengid saavad õpinguid jätkata Tartu Ülikooli õppekavade alusel, et nende haridustee sõja tõttu ei katkeks. Ülikooliperele vajaliku teabe Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal leiab Tartu Ülikooli kodulehelt. Eestikeelne teave on veebilehel ut.ee/ukraina ja ingliskeelne veebilehel ut.ee/ukraine.

Koondame siia lühikese ülevaate Tartu Ülikooli puudutavatest uudistest seoses Ukrainaga.


8.03.2022: Tartu Ülikoolis hakatakse õpetama ukraina keelt

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis saab alates 15. märtsist alustada ukraina keele õppimist. Avatakse üks eesti ja üks inglise keele baasil algtaseme grupp, kuhu on oodatud nii üliõpilased kui ka huvilised väljastpoolt Tartu Ülikooli.

Kursusel saab algteadmisi ukraina keelest ning arendatakse lugemis-, kirjutamis- kuulamis- ja vestlusoskust, samuti annavad õppejõud lühikese ülevaade Ukraina kultuurist ja ajaloost. Keelekursusi juhendavad Tartu Ülikooli töötajad Denys Teptiuk ja Anna Branets, kes mõlemad kõnelevad ukraina keelt emakeelena.

„Arvestades keerulist olukorda meie kodumaal, oleme veendunud, et praegu on õige aeg pakkuda huvilistele taas võimalust saada teadmisi ukraina keele ja kultuuri kohta,“ sõnas mordva keelte teadurina töötav Denys Teptiuk, kes on ka varem ülikoolis ukraina keelt õpetanud.

Eesti ja soome-ugri keeleteaduse doktorandi ja rahvusvahelise turunduse peaspetsialisti Anna Branetsi sõnul võiks ukraina keele õppimist kaaluda kõik, kes Eestisse saabunud ukrainlasi ühel või teisel viisil abistavad.

„Kuigi mitmete teiste keelte vahendusel saab kindlasti hädavajaliku räägitud, on see hea võimalus ukraina kultuuri ja seeläbi ukraina inimesi paremini tundma õppida. Kindlasti tasuks ukraina keele õppimist kaaluda tööandjatel ja erinevatel tugikeskustes töötavatel spetsialistidel. Samuti ei maksa unustada, et Eestisse saabunute hulgas on palju lapsi, kellega suhtlemisel võib ukraina keel olla ainus valik,“ ütles Branets.

Kursus on mõeldud eeskätt neile, kes ei ole varem ukraina keelt õppinud. Kursuse läbinud oskavad vestelda igapäevaelu teemadel, omavad baasteadmisi grammatikast ning on võimelised lugema ja mõistma lihtsamaid tekste. Keeleõppe käigus kuulatakse ka kaasaegset ukraina muusikat ja vaadatakse filme, mis aitavad õpitut veelgi kinnistada.

Kursus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kl 18–19.30 Jakobi 2 õppehoones. Esimene kohtumine on juba 15. märtsil ja kursus kestab 2. juunini. Üliõpilased saavad kursusele registreerida õppeinfosüsteemis, kõik teised huvilised saavad osaleda täiendusõppijana.

Rohkem infot registreerimise kohta leiab maailma keelte ja kultuuride kolledži kodulehelt.

 

7.03.2022: Tartu Ülikooli senati pöördumine Ukraina rahva poole

Tartu Ülikool mõistab tingimusteta hukka Venemaa Föderatsiooni kallaletungi iseseisvale Ukraina riigile. See on provotseerimata, inimõigusi jalge alla tallav, arulage ja jõhker agressioon demokraatliku ühiskonna vastu.

Head akadeemilise pere liikmed Ukraina ülikoolides! Tartu Ülikool toetab teie võitlust Ukraina vabaduse püsimise ja akadeemiliste väärtuste hoidmise eest. Tartu Ülikool teeb kõik võimaliku, et toetada sel äärmiselt raskel ajal ülikoolipere Ukrainast pärit liikmeid, meie üliõpilasi ja töötajaid. Samal ajal oleme teinud ettevalmistusi Ukrainast sõja jalust põgenevate inimeste saabumiseks. Avame uued õppekohad Ukraina üliõpilastele ja ootame teie akadeemilisi töötajaid kolleegidena tööle Tartu Ülikooli.

Kutsume kõiki ülikoole ja teadusasutusi astuma vastu vaba maailma ründamisele ning kandma hoolt tõetruu teabe levitamise eest. Euroopa ülikoolid peavad üheskoos aitama ukrainlastel hoida ülal oma haridus- ja teadussüsteemi. Peame pakkuma Ukraina üliõpilastele ja akadeemilistele töötajatele ligipääsu oma õppe- ja teadustöö võimalustele.

Vaba maailma liider, president Volodõmõr Zelenskõi! Ukraina rahva vaprus ning Teie töö ukrainlaste vastupanu juhtimisel innustab ja liidab meid. Venemaa avalik sõda Ukraina vastu algas Eesti iseseisvuse 104. aastapäeval. Tunneme teravalt, et sõdite meie sõda, võitlete vaba maailma eest! Teeme endast kõik, et teie kaasmaalased tunneks ennast Tartu Ülikoolis turvaliselt ja hoitult. Loodame, et see vähene, mida saame ülikoolina teha, on Teile toeks.

Слава Україні!

 

1.03.2022: Tartu Ülikool asutas Ukraina üliõpilaste toetuseks stipendiumifondi

Tartu Ülikool asutas stipendiumifondi, et koguda ja vahendada annetusi Ukraina üliõpilaste õpingute toetamiseks Tartu Ülikoolis.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ütles, et meie kohus on pakkuda Ukrainast Tartu Ülikooli õppima tulnud üliõpilastele igakülgset tuge selleks, et nad tunneksid end turvaliselt nii praegusel ääretult raskel ajal kui ka tulevikule ja õpingutele mõeldes.

„Ukraina üliõpilaste ülikoolitee peab jätkuma vaatamata nende noorte kodumaad ja peresid tabanud tragöödiale ning sellega kaasnevatele majanduslikele raskustele. Tartu Ülikooli iga liige, vilistlane, koostööpartner ja ka iga hariduse usku eestimaalane saab loodava stipendiumifondi kaudu sellele kaasa aidata,“ sõnas Asser.

Fondi võivad teha annetusi nii ettevõtted kui ka eraisikud, annetuskeskkond on Tartu Ülikooli Sihtasutuse kodulehel. Stipendiumi saavad taotleda Ukraina kodakondsusega bakalaureuse- ja magistriastme üliõpilased, kes õpivad Tartu Ülikoolis. Ühe stipendiumi suurus on kuni 2000 eurot.

Avaliku stipendiumikonkursi kuulutab sihtasutus 2. märtsil välja oma kodulehel ja ülikooli teabekanalites ning taotlusi on võimalik esitada 15. märtsini.

Tartu Ülikoolis õpib või töötab 146 Ukraina päritolu inimest.

 

28.02.2022: Eesti ülikoolid peatavad koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega

Eesti ülikoolid peavad Venemaa agressiooni õigustamatuks ja mõistavad hukka sõjalise rünnaku sõltumatu riigi vastu. Selle tõttu peatavad ülikoolid koostöö Venemaa ja Valgevene kõrgkoolide ja teadusasutustega.

„Akadeemilistel kogukondadel kogu maailmas, sealhulgas Venemaal ja Valgevenes, on moraalne vastutus seista rahu, akadeemiliste ja demokraatlike väärtuste eest,“ selgitas Rektorite Nõukogu esimees Mart Kalm.

„Me näeme ja tunnustame paljusid Vene teadlasi ja teadusajakirjanikke, kes on võtnud sõna Venemaa algatatud sõja vastu Euroopa südames. Avaldame kahetsust, et Venemaa ja Valgevene ülikoolid ja teadusorganisatsioonid selles küsimuses vaikivad. Vajame praegu igat kanalit Ukrainas toimuva sõja peatamiseks ning ülikoolid, arvestades nende ühiskondlikku kaalu, peavad samuti oma panuse andma.“

Rektorite Nõukogusse kuuluvad Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool.

 

25.02.2022: Euroopa ülikoolid peavad seisma demokraatia eest

Ülikoolide võrgustik The Guild kutsub Euroopa valitsusi ja Euroopa Liitu üles võimaldama meie ülikoolidel toetada Ukraina üliõpilasi ja töötajaid meie ülikoolides kohapeal ning vajaduse korral kaugõppe pakkumise kaudu.

Viimastel aastatel on üha enam tunnustatud ülikoolide rolli Euroopa ühiskondade ja vabade poliitiliste institutsioonide tagamisel, kuna need on kohad, kus saab õppida, rakendada ja kaitsta inimõiguste universaalseid väärtusi, nagu need on sõnastatud ÜRO-s, vastu võetud Euroopa Liidus ning leidnud väljendust Euroopa riikide põhiseadustes ja poliitilistes süsteemides. Neil Euroopa ajaloo mustadel päevadel on Euroopa ning meie väärtused nagu demokraatia ja vabadus rünnaku all.

Seepärast kutsuvad The Guildi liikmesülikoolide juhid Euroopa ülikoole, Euroopa valitsusi ja Euroopa Liitu üles tegema viivitamata järgmist.

1.     Meil tuleb tagada, et kõik meie ülikoolides õppivad Ukraina üliõpilased saavad sel raskel ajal vajalikku hoolt ja tuge, ning teha kõik, mis meie võimuses, et toetada üliõpilasi ja töötajaid, keda see kriis on mõjutanud.

2.     Pingutame jätkuvalt selle nimel, et meie kogukondi iseloomustaks vaba arutelu ja vastastikune austus. Meie ülikoolides ei tohi olla kohta eelarvamustele ei rahvuse, etnilise päritolu ega ühegi muu tunnuse põhjal. Kõik peavad ka edaspidi tundma end teretulnuna.

3.     Kutsume valitsusi üles võimaldama ülikoolidel toetada Ukraina üliõpilasi ja akadeemilisi töötajaid nii palju kui võimalik, et nad saaksid praegustes oludes jätkata oma haridusteed ja tööd võimalikult sujuvalt. Kui üliõpilased ja õppejõud on sunnitud põgenema, vajame nende toetamiseks valitsustelt kiiret abi.

4.     Ülikoolid on välja töötanud head võimalused kaugõppe pakkumiseks. Kutsume valitsusi üles toetama ülikoole uute kaugõppevõimaluste pakkumisel Ukraina üliõpilastele, et tagada neile võimalikult hea akadeemiline tugi. See ei ole niivõrd tehniline küsimus, vaid nõuab hoolikalt valitud pedagoogilist lähenemist ja keelelist abi. Ülikoolidele tuleb kiiresti võimaldada sellise toe väljatöötamist üliõpilastele.

Meid on kutsutud üles solidaarsusele, mis ühendab kõiki Euroopa demokraatlikke riike. Peame oma südameasjaks toetada Ukraina üliõpilasi ja töötajaid oma parimate võimaluste piires nii eraldi kui ka üheskoos, jagades oma teadmisi, ideid ja loovust üle riigipiiride. Samuti austame ja tunnustame Venemaa akadeemilisi kogukondi, kes vägivalla vastu sõna võtavad. Euroopa ülikoolidena seisame demokraatia, inimõiguste ning õiguse eest kriitiliselt mõelda ja teadmiste poole püüelda. Kutsume oma poliitilisi juhte üles aitama meil teha kõik, mis meie võimuses, et laiendada seda õigust Ukraina õppejõududele ja töötajatele.

The Guildi ülikoolide rektorid on oma sõnavõttudes väljendanud toetust ukrainlastele ja sügavat muret Ukraina konflikti pärast.

 

24.02.2022: Rektor Toomas Asseri pöördumine Tartu Ülikooli ukrainlastest liikmete ja kogu ülikoolipere poole

Head ukrainlastest kolleegid ja üliõpilased!

Hea ülikoolipere!

Venemaa Föderatsioon on alustanud laiaulatuslikku sõjategevust Ukrainas ning muutnud julgeolekuolukorda Euroopas ja kogu maailmas. Tartu Ülikool mõistab teravalt hukka agressori käitumise ja seisab vankumatult vaba ühiskonna väärtuste kaitsel. Oleme solidaarsed Ukrainaga sellel raskel ajal ning toetame igati tema tegevust oma iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitsmisel. Kuigi Eestile ei ole praegu otsest julgeolekuohtu, panustame samal ajal oma vaba riigi valmisolekusse vastata võimalikele küberrünnakutele, provokatsioonidele ja kihutuskampaaniatele ning seisame hea tõetruu teabe levitamise eest.

Ülikooli esmane ülesanne on ulatada abikäsi ülikoolipere 146-le Ukraina kodanikust liikmele – meie töötajatele ja üliõpilastele. Soovime teid sellel raskel ja ülekohtusel ajal toetada. Kohtun homme Ukraina töötajate ja üliõpilaste esindajatega. Arutame konkreetseid samme, mida ülikool saab astuda. Moodustan töörühma, kelle ülesanne on tagada meie ukrainlastest liikmetele igakülgne tugi, sealhulgas psühholoogiline abi ja õiguslik nõustamine. Oleme valmis vajalikud meetmed viivitamata ellu viima.

Ühtlasi teen teadusprorektorile ülesandeks töötada välja pikaajaline strateegia ning määrata kindlaks ülikooli roll Euroopa Liidu, NATO ja muude rahvusvahelise kogukonna liikmete partnerina Eesti ja teiste Euroopa riikide ning praegu esijoones just Ukraina iseseisvuse kaitsel.

Soovin kõigile palju õnne Eesti Vabariigi 104. aastapäeval! Kutsun ülikooliperet hoidma ühte ja säilitama kindlat meelt! Soovin jõudu ja vastupidavust meie ukrainlastest liikmetele ning kinnitan, et te ei ole oma mures üksi.

Toomas Asser

rektor

Universitas Tartuensis

Jaga artiklit