Veebruar 2022, nr 1
FOTO: Andres Tennus
Universitas Tartuensise arendusprotsessis räägib edaspidi kaasa ka kolleegium.
Märksõnad: 

Möödunud sügisel uuenduskuuri läbi teinud ajakirjal Universitas Tartuensis on nüüd ka uue koosseisuga kolleegium.

Ajakirja kolleegium on nõuandev kogu, kes on kursis ajakirja sisuga, lahendab vajaduse korral sellega seotud probleeme, annab toimetusele ajakirja kohta tagasisidet ja jälgib ajakirja toimimise põhimõtetest kinnipidamist.

November 2018, nr 10
1972. aasta 1. mai number viis parteijuhtide, Glavliti ja KGB seltsimehed suurde segadusse – nimelt oli ajaleht rohelist värvi ja poole esileheküljest hõivas rõõmus kollane liblikas.
Märksõnad: 

Universitas Tartuensis tähistab 70. sünnipäeva. 1948. aastal Tartu Riikliku Ülikooli nime all ilmuma hakanud ajalehte peetakse Eesti esimeseks järjepidevalt välja antavaks kõrgkooli häälekandjaks.

1948. aasta 22. novembril ilmus ajalehe Tartu Riiklik Ülikool esimene number. See sündis ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, komsomolikomitee ning teenistujate ja üliõpilaste ametiühingu komiteede häälekandjana loosungiga «Lenini lipu all, Stalini juhtimisel edasi kommunismi võidu poole!».

Juuni 2018, nr 6
Märksõnad: 

Suvine ajakiri ilmub alates sellest aastast ainult veebiversioonis.

Ajakirja peatoimetaja Merilyn Merisalu sõnul tingis otsuse suvine puhkuste aeg, mil ülikooli hooned on üliõpilastest ja töötajatest võrdlemisi tühjad ning enamik ajakirju jääb majadesse sügiseni alles.

Jaanuar 2014, nr 1
Märksõnad: 

Terve möödunud aasta tegeles UT toimetus küsimusega, kuidas uuendada ajakirja kodulehte nii, et tulemus oleks ajakohase välimusega ja lihtsalt käsitletav.

Jaanuarikuus 2013 tegime kolm fookusrühma uuringut, osalejateks valiti kahe rühma jagu ülikooli töötajaid (nii administratiivala kui ka akadeemilised töötajad) ja ühe rühma jagu üliõpilasi. Valikupõhimõte oli, et soovitavalt oleksid esindatud kõik valdkonnad ja õppeastmed.

Telli voog RSS - ajakiri
Telli voog RSS - ajakiri