Aastakoosolek toob Tartusse poolsada tipptaksonoomi

Uudis

Mai keskel toimub Tartus Euroopa loodusteaduslike kogude konsortsiumi (CETAF, Consortium of European Taxonomic Facilities45. aastakoosolek. Eestis saavad võrgustiku liikmed kokku esimest korda.

15.–16. mail TÜ raamatukogu konverentsikeskuses toimuv koosolek toob Tartusse kokku üle poolesaja loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktori, juhi ja oma valdkonna parima taksonoomi.

TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg ütles, et CETAF-i aastakoosoleku pidamine Eestis on suur tunnustus. Konsortsium on Euroopas väga aktiivne just teadus- ja arendustöö valdkonnas.

«Aastakoosolekud toimuvad tavaliselt Euroopa kõige silmapaistvamates loodusmuuseumides ja botaanikaaedades. Tartusse tulevad Euroopa ligi neljakümne suurema loodusmuuseumi ja botaanikaaia juhid, et valida oma katusorganisatsioonile uus esimees,» rääkis Kõljalg.

CETAF on erialase poliitika kujundamisel väga aktiivne. Selle eestvedamisel jõudis 2018. aastal Euroopa teadustaristu teekaardile teaduskollektsioonide konsortsium DiSSCo ning kindlasti on sellest suhtest kasu ka Eesti teadlastele.

Päev enne aastakoosolekut, 14. mail toimub ka Eesti esimene taksonoomiapäev. Eesti teaduse teekaardi objekti NATARC, Eesti Looduseuurijate Seltsi ja Eesti Teaduste Akadeemia koostöös korraldatav sümpoosion on kaheosaline. Esimeses, eestikeelses osas käsitletakse väheuuritud ja ohustatud liike. Teises, ingliskeelses osas keskendutakse aga elurikkusele ja seda saab veebi kaudu jälgida üle maailma.

Kõljalg selgitas sümpoosioni korraldamise vajadust sellega, et liikide massiline väljasuremine inimtegevuse tagajärjel mõjutab ka Eestit. Liigid kaovad loodusest, kuid et suurt osa Eestis elavaid liike me veel ei teagi, pole sellest tihti ka aru saada.

«Taksonoomiapäev toob kokku asjatundjad, kes uurivad eluslooduse liike ning loovad digitaalseid ja füüsilisi Eesti liikide andmekogusid. Plaan on hakata tegema regulaarseid ülevaateid Eesti liikidest ja sellest, kuidas neil läheb. Ka inimese huvides on, et pööraksime rohkem tähelepanu enam kui 30 000 teisele liigile, kelle olemasolust Eestis teame, rääkimata neist, keda me veel ei näe,» rääkis Kõljalg.

CETAF-i konsortsiumisse kuuluvad Eestist Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Loodusmuuseum; Eesti ametlik esindaja konsortsiumis on Urmas Kõljalg.

Jaga artiklit