Juhan Peegel oli üliõpilaste ja kolleegide seas armastatud õppejõud. Pildil vestleb Peegel oma 60. sünnipäeval Peeter Vihalemma ja Marju Lauristiniga, kaenlas üliõpilastelt kingiks saadud nuku-Juhan.
FOTO: Aime Jõgi

Juhan Peegel 100

Uudis

Mai keskel tähistab ühiskonnateaduste instituut Juhan Peegli 100. sünniaastapäeva. 17. mai on täis põnevaid vestlusi, ettekandeid ja taaskohtumisi.

1919. aastal Saaremaal sündinud Juhan Peegel oli eesti ajakirjandus- ja keeleteadlane, akadeemik ning kirjanik. Ta alustas Tartu Ülikoolis ajakirjanduse õpetamist eesti keeles ning on olnud paljude tuntud ajakirjandus- ja ühiskonnategelaste õpetaja.

Emeriitprofessor Peeter Vihalemma sõnul võib öelda, et Juhan Peegel on Eesti nüüdisaegse ajakirjanduse isa.

«Just tema pani aluse akadeemilisele ajakirjanduse õpetamisele ja oli Tartu Ülikoolis selle eestvedaja. Tema õpetus oli väga inimlik. Kurb on näha, et selline lähenemine hakkab praeguses meedias kaduma. Püüame instituudis seda endiselt au sees hoida, üks märk sellest on ka tema sünniaastapäeva tähistamine,» rääkis Vihalemm.

Kell 12–14 toimub instituudis korraga neli aruteluringi. Ajakirjanduse ajaloo kursuse läbinud üliõpilased peavad Postimehe-Edasi näitel ettekandeid ajakirjanduse rollist rahvusliku eneseteadvuse ja identiteedi kujunemisel, hoidmisel ja arendamisel, töötuba viib läbi Ene Selart. Katrin Kerni eesti keele ja stiili kursusel osalenud üliõpilased räägivad ajakirjanduse keelest, esineb ka keeleteadlane Reet Kasik.

Marju Lauristin ja Maarja Lõhmus arutlevad selle üle, kuhu on praeguseks jõudnud Eesti ajakirjandus ja millises suunas see võib edasi liikuda. Milline on eestikeelse meediaruumi tulevik? Kas robotid hakkavad tegema reportaaži? Ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit ning instituudi vilistlane, info- ja kommunikatsioonieetika assistent Marten Juurik kõnelevad aga tänapäeva ajakirjaniku töötingimustest ja valikuvõimalustest.

Kell 14, pärast aruteluringe avatakse instituudis kaks näitust: fotonäitus Juhan Peegli elust ja tudengitööde näitus «Minu Peegel».

Kell 15 algab peahoone aulas juubelikonverents, kus saab kuulata ettekandeid Juhan Peegli töö ja ajakirjandushariduse tänapäeva teemal. Kõnelevad Halliki Harro-Loit, Epp Lauk, Roosmarii Kurvits, Rein Veidemann, Reet Kasik, Marju Lauristin, Maarja Lõhmus, Ragne Kõuts-Klemm ja Tiit Hennoste.

Samuti tehakse konverentsil teatavaks tudengite ajakirjandusloomingu konkursi Kuldsulg tulemused ning tutvustatakse raamatut «Eesti ajakirjanduse 100 aastat». Pärast konverentsi toimub Ülikooli kohvikus Academia Peegeliana vilistlasõhtu.

Ühiskonnateaduste traditsiooniline Kevadgrill toimub tänavu nädal hiljem, 24. mail korporatsiooni Sakala hoones ja õuel. Sel aastal kannab ajakirjanduse, kommunikatsiooni, sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, muutuste juhtijate ja infoteaduste legendaarne Kevadgrill alapealkirja «Kirjad Juhanile».

UUENDATUD! Vaata ka UT TV salvestust Juhan Peegli juubelikonverentsist:

Jaga artiklit