Hiina huvide, investeeringute ja luurega seotud küsimustele keskendutakse põhjalikumalt kahes aruteluringis.
FOTO: Pixabay.com

Aasia riikide kasvava mõju konverents

Uudis

9.–10. mail Tartus peetaval rahvusvahelisel konverentsil «Asia Update 2019: Globalising Asia» arutatakse, mida toob Aasia tähtsuse üleilmne suurenemine kaasa muule maailmale ja esmajoones meie piirkonnale.

Korraldajad soovivad esimest korda toimuva konverentsi abil suurendada teadlikkust Aasia riikidega koostöö tegemise võimalustest ning luua keskkonna, kus huvilised saavad kohtuda ja neid võimalusi arutada.

TÜ Aasia keskuse kommunikatsioonispetsialist Heidi Maiberg ütles, et kasvava rahvastikuga Hiina ja India saavutavad igas valdkonnas üha suuremat mõjuvõimu. «Tartu Ülikoolile on kasulik luua rohkem koostööprojekte, kui soovime, et meie teadlaste töö saavutaks laiema kõlapinna ja ei jääks n-ö Aasia rongist maha,» rääkis ta.

Keskuse juhataja Elo Süld sõnas, et TÜ jaoks on see konverents ühtlasi hea võimalus rääkida kaasa Eesti ühiskonda puudutavates välispoliitilistes ja majandusteemades.

«On küsimusi, millele peame mõtlema praegu, mitte siis, kui asjad juba toimuvad. Muidu jäävad meid kummitama sellised laused, et Hiina ostab Euroopat kokku. Globaliseeruva Aasiaga tuleb tegeleda täna, mitte kümne aasta pärast,» rõhutas Süld.

Hiina huvide, investeeringute ja luurega seotud küsimustele keskenduvad lähemalt kaks aruteluringi: Taavi Rõivase juhitav «Aasia investeeringud digitehnoloogias – mida see teiste jaoks tähendab?» ja Liisi Karindi veetav «Vaadates tulevikku: maailm, mida juhib Peking».

«Meie meelest on see teemade üle arutamine, ohtude ja võimaluste teadvustamine ning laiema pildi fookuses hoidmine. Aasiast rääkides peame võtma arvesse geopoliitilist konteksti, kus niiditõmbajad ei ole mitte üksikud riigid, vaid määravaks on saanud riikidevahelised kontaktid ja konfliktid,» rääkis Süld.

Samal ajal tuleb Sülla sõnul meeles pidada, et Aasia alla ei kuulu ainult Hiina ja probleemide kõrval peab rääkima ka võimalustest.

Ülikoolide rahvusvahelistes võrgustikes on Aasiaga seotud uurimisteemad, projektid ja kontaktid väga tähtsad. TÜ-l on koostööpartnereid kõigis suuremates Aasia riikides ning sügisel avatakse ülikoolis magistriõppekava «Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud».

Ingliskeelse konverentsi korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Tartu Ülikooli Aasia keskus, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu linn, Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Jaga artiklit