FOTO: Andres Tennus

Arengukonverents

Uudis

17. mail TÜ peahoone aulas toimuval arengukonverentsil otsitakse vastuseid küsimustele, milline on ülikoolide roll tänapäeva maailmas, kuidas leida Tartu Ülikoolis, aga ka ühiskonnas tasakaal rahvuskeele ja -kultuuri säilitamise ja arendamise ning üleilmastumise ja avatuse vahel ning kuidas saab TÜ aidata kaasa Eesti majanduse kiiremale arengule.

Ajakava:

10.00–10.15 Tervitussõnad

10.15–11.15 Tartu Ülikool maailma saja parima ülikooli hulka*

  • Eva Åkesson «European universities in the rapidly changing world – benefits of cooperation and mobility»
  • Kristjan Vassil «Mida me teeme maailma saja parima ülikooli hulka jõudmiseks?»

11.15–12.15 Tartu Ülikool kui (tuleviku)majanduse kiirendi*

  • Dan Bogdanov «Kuidas muuta maailma? Ühe tudengi kaupa!»
  • Heli Lukner «Teaduse ja ettevõtluse peidetud ühisosa»

12.45–13.45 Tartu Ülikool – ainuke eestikeelne kõikehõlmav tippülikool maailmas*

  • Meelis Friedenthal «Ülikool ja iseseisvus»
  • Ilmar Raag «Ülikool, mis vabastas mõtte»

13.45–14.00 Kokkuvõte ja lõppsõna

18.00 Rektori vastuvõtt ülikooli muuseumi valges saalis Toomel

 

* Pärast iga teema ettekandeid toimub lühike arutelu, kus esinejatele saab küsimusi esitada slido.com lehel asuvas keskkonnas (märksõna #A2025)

Tipptasemel teadusele ja teaduspõhisele kõrgharidusele keskendumine ning seda soodustav riiklik haridus- ja teaduspoliitika on tõstnud Tartu Ülikooli uue Euroopa parima ülikooli kohale. Kuidas jõuda aga Euroopa saja parima ülikooli hulka ja ühendada sellega Eesti rahvusülikooli roll? Rahvusülikooli juubeliaastal on just sobiv aeg esitada neid küsimusi ja seada tulevikusihte.

«Arengukonverentsil arutlemegi selle üle, milliseid samme tuleks ülikoolil astuda, et liikuda järjekindlalt maailma haridusparemikku jõudmise kursil, ning kuidas täita samal ajal ühiskonna ootusi ning arendada eesti keelt, haridust, kultuuri ja pärandit. Loodan, et konverentsi mõttevahetustest saab tugev alus nii ülikooli kui ka Eesti ühiskonna arengu suunamisele ja need arutelud innustavad meid seadma uusi sihte, mille poole ühiselt püüelda,» rääkis arendusprorektor Erik Puura.

Arengukonverentsi teemad on jagatud kolme plokki. Maailma tippülikoolide sekka jõudmise kõrval on tähelepanu all ülikooli roll majanduse arengus ja ülikooli kui maailma ainukese eestikeelse universitas’e väärtus.

Konverentsil arutlevad kolme suure teema üle Uppsala Ülikooli rektor Eva Åkesson, TÜ teadusprorektor Kristjan Vassil, informaatikateadlane Dan Bogdanov, TÜ füüsikalise optika vanemteadur Heli Lukner, TÜ Läänemere regiooni intellektuaalse ajaloo vanemteadur ja kirjanik Meelis Friedenthal ning filmimees Ilmar Raag.

Osalema oodatakse haridus-, teadus- ja innovatsioonivaldkonna otsustajaid, ülikooli akadeemilisi ja ettevõtluspartnereid, TÜ töötajaid ja üliõpilasi ning kõiki teisi, kes on huvitatud Tartu Ülikooli heast käekäigust.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, pakutakse sünkroontõlget. Arutelujuht on professor Mart Noorma. Registreerumine on veebilehel www.ut.ee/et/arengukonverents avatud 13. maini.

Arengukonverents on osa Tartu Ülikooli uue arengukava koostamise protsessist ja kuulub juubeliaasta «Rahvusülikool 100» ürituste hulka.

UUENDATUD! Vaata ka UT TV salvestust arengukonverentsist:

Jaga artiklit