Anti välja esimene eestikeelne semiootikaõpik

Uudis

On ilmunud esimene eestikeelne semiootikaõpik, mis on mõeldud nii tudengitele kui ka kõigile teistele semiootikast huvitatutele.

Tähendustemaailm on keskkond, milles me möödapääsmatult iga päev elame ja osaleme. Semiootika ülesanne pole mitte üksnes orienteeruda kõikvõimalikes tähendustasandites ja märgilisuse tüüpides, vaid ka tähendusloome praktikates, mis kujundavad elu ja kogu kultuuri. «Umberto Eco meelest sarnaneb semiootika meditsiiniga: ühelt poolt on ta paljusid erialasid haarav teadus, teiselt poolt aga vahend hädade korral. Samuti aitab semiootika vastuolusid lahendada, st süsteemi tervise eest hoolt kanda,» selgitab Silvi Salupere, üks õpiku autoritest.

«Semiootika» jaguneb neljaks suuremaks osaks. Esimene neist annab ülevaate semiootika ajaloost ja peamistest koolkondadest. Teine osa on pühendatud semiootika peamistele klassikutele: valikus on Charles S. Peirce, Ferdinand de Saussure, Jakob von Uexküll, Charles Morris, Roman Jakobson, Algirdas Greimas, Juri Lotman, Thomas Sebeok ja Umberto Eco. Kolmas osa on ülevaade kolmest olulisest semiootika valdkonnast – kultuuri-, sotsio- ja biosemiootikast – ning neljandas osas esitatakse sissejuhatused mitmetesse semiootika harudesse ja rakendusaladesse.

Jaga artiklit

Märksõnad

semiootika