Tudeng küsib

Aktuaalne

Kuidas leida meelepärast praktikakohta?

Tööturg ootab kogenud asjatundjaid ja seetõttu on ilma varasema kogemuseta keeruline leida endale meelepärast töökohta. Tudengile on üks parim kogemuste hankimise viis praktika.

Praktikakoha valikul tasuks lähtuda järgmisest:

  • mõtle, mis on sinu praktika eesmärk – kas soovid erialapraktikat või soovid saada töökogemust ja erinevaid praktilisi oskusi, nagu keele-, suhtlemis-, meeskonnatöö-, korraldamis-, probleemilahendusoskus jms;
  • millises ettevõttes sa sooviksid oma praktikat sooritada – kas on oluline ettevõtte tegevusvaldkond, ettevõtte suurus, rahvusvahelisus jne;
  • uuri järele, millised on sulle huvipakkuva valdkonna ettevõtted;
  • täpsusta, millised on sinu õppekavas ettenähtud praktika eesmärgid, õpiväljundid ja arvestuse saamise tingimused;
  • küsi praktikakohtade kohta teavet vanemate kursuste tudengitelt, õppejõududelt ja tuttavatelt;
  • suhtle valitud ettevõttega ja uuri, kellega peaks rääkima oma praktikasoovist;
  • koosta CV valitud ettevõtte eripära arvestades ning põhjenda, miks sa valisid just selle ettevõte, ja selgita oma eesmärke, mida sooviksid praktika käigus saavutada;
  • väärtuslikke kogemusi annab välispraktika, selleks pakub rahastust Erasmus+;
  • praktika ei pea piirduma ainult õppekavas ettenähtud praktikaainega – ennast praktikandina täiendama võib minna ka omal käel.

Meelepärast praktikakohta otsides võiksid üliõpilased mõelda praktikale Tartu ülikooli õppeosakonnas, kuhu oodatakse praktikale noori, kes on huvitatud tööst Eesti suurima kõrgkooli ühes struktuuriüksuses. Tartu ülikooli õppeosakond juhib igapäevaseid ülikooli õppetööga seotud keskseid tugiteenuseid. Õppeosakonna töötajad kooskõlastavad tasemeõpet ning rahvusvahelist õpirännet, haldavad õppeinfosüsteemi ja analüüsivad õppevaldkonna andmeid, pakuvad üliõpilastele nõustamisteenuseid ning korraldavad täiendus- ja e-õpet.

Praktika käigus saab üksikasjalikuma ülevaate Tartu ülikooli kui asutuse toimimisest ja juhtimisest ning õppeosakonna kui ülikooli tugiüksuse igapäevasest töökorraldusest, samuti saab täita kindlaid tööülesandeid mõnes osakonna talituses.

Praktikast huvitatutel palutakse kirjutada õppeosakonna juhatajale Kristel Mikkorile ja kirjeldada oma praktikaootusi koos soovitava praktika toimumisajaga. Kõik täpsustavad küsimused on samuti oodatud. Oma tudengitele pakuvad praktikavõimalust ka Tartu ülikooli teised tugiüksused.

Anneli Peitel

karjäärinõustaja

TÜ õppeosakonna nõustamiskeskus

Jaga artiklit