Kaitsetehnika Tapa sõjaväelinnakus
FOTO: Virgo Siil

Õppusel Siil 2018 osalevatel töötajatel säilitatakse õppuste ajal tavatöötasu

Uudis

Mais toimub suurõppus Siil 2018, millest on osa võtma kutsutud tuhandeid reservväelasi ja kaitseliitlasi. Selleks et toetada töötajate ja üliõpilaste aktiivset osalust riigikaitses, otsustas rektoraat säilitada kõigil Siilil osalemise kohustusega töötajatel töötasu aja eest, mi nad viibivad reservõppel.

Õppusel osalemine on reservväelastele kohustuslik. Tartu ülikool hindab oma töötajate ja üliõpilaste panust riigikaitsesse ning tagab reservõppel viibitud aja eest töötasu kõigile töötajatele, kellel on kohustus Siilil osaleda.

Ülikool palub kõigil üksuste ja töötajate vahetutel juhtidel toetada kolleege riigikaitseliste kohustuste täitmises ja jagada sõnumit õppetöö paindliku korralduse vajalikkusest õppuste ajaks. Õppejõududel palutakse arvestada õppusel osalevate üliõpilastega ja korraldada õppetöö selliselt, et õppuste ajal õppetöölt puudumine ei tekitaks üliõpilastele olulisi lünki ja lisakoormust. Selleks et ülikoolil tööandjana ja õppejõududel õppetööd korraldades oleks võimalik kõigi õppustel osalejatega arvestada, tuleks minekust varakult otsesele juhile (üliõpilastel õppejõududele) teada anda ja sõlmida vajadusel erikokkulepped. 

Rektoraadi otsus töötasu säilitada on püsiv ja kehtib ka edaspidi kõikide kohustuslike õppekogunemiste kohta.

2.–14. mail kogu Eestit hõlmav ja Kagu-Eestis haripunkti jõudev õppus Siil 2018 on taasiseseisvunud Eesti suurim õppus, kus osalevad reservväelased, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, ajateenijad ja tegevväelased. Kaks nädalat kestev õppus toimub valdavalt Viljandi-, Tartu-, Valga-, Põlva- ja Võrumaal. Kokku osaleb õppusel enam kui 13 000 inimest. Õppusel hinnatakse kaitseväe üksuste lahinguvalmidust ning harjutatakse Kaitseliidu ja kaitseväe üksuste lahinguülesannete täitmist ja koostööd. 

Jaga artiklit

Märksõnad

kaitsevägi