Märts 2018, nr3
FOTO: Virgo Siil
Kaitsetehnika Tapa sõjaväelinnakus
Märksõnad: 

Mais toimub suurõppus Siil 2018, millest on osa võtma kutsutud tuhandeid reservväelasi ja kaitseliitlasi. Selleks et toetada töötajate ja üliõpilaste aktiivset osalust riigikaitses, otsustas rektoraat säilitada kõigil Siilil osalemise kohustusega töötajatel töötasu aja eest, mi nad viibivad reservõppel.

Õppusel osalemine on reservväelastele kohustuslik. Tartu ülikool hindab oma töötajate ja üliõpilaste panust riigikaitsesse ning tagab reservõppel viibitud aja eest töötasu kõigile töötajatele, kellel on kohustus Siilil osaleda.

Telli voog RSS - kaitsevägi
Telli voog RSS - kaitsevägi