Guildi võrgustiku rektorid Tartus: ülikoolid on uuenduste eestvedajad

Uudis

Oktoobri alguses arutasid Euroopa tippülikoole ühendava Guildi võrgustiku rektorid Tartu ülikoolis, kuidas suurendada teadustöö mõju ja muuta ülikoolide panus ühiskonnale nähtavamaks.

Võrgustiku rektorite üldkogul arutleti erinevate võimaluste üle, kuidas saavad ülikoolid toetada innovatsiooni ja tarka riigijuhtimist. Rektorid leidsid, et peamiste võimalustena tuleb arendada ettevõtlussuhteid, toetada uurimisvaldkondade ülest koostööd ja anda teadmuspõhist nõu poliitikakujundajatele. Kõige aluseks on aga teadus- ja arendustöö rahastamise suurenemine.

Rektor Volli Kalm ütles, et kohtumise eesmärk oli leppida kokku Guildi tegevuskava eesmärgid Euroopa kõrgharidus- ja teadusruumi kujundamisel, suhtlemisel Euroopa parlamendi ja Euroopa komisjoniga ning teiste strateegiliste partneritega. Pandi paika järgmise kolme aasta eelistused.

«Tartu ülikool on meie võrgustikus väga oluline partner, suunates meie suhtlust Eesti riigiga Euroopa nõukogu eesistumise perioodil ning vahendades võrgustikule siinsete tippteadlaste eksperthinnanguid. Olulised on ka Tartu ülikooli ettepanekud poliitika ja koostöö vallas ning rektor Volli Kalmu osalemine võrgustiku töö juhtimises,» rääkis Guildi võrgustiku tegevjuht Jan Palmowsky.

Enne üldkogu kohtumist Tartu ülikoolis osalesid Guildi võrgustiku ülikoolide rektorid 12. oktoobril Euroopa nõukogu eesistumise raames toimunud rahvusvahelisel tippteaduse konverentsil Tallinnas.

The Guild of European Research Intensive Universities on 2016. aasta suvel loodud Euroopa teadusülikoolide asutus. Guildi võrgustikku kuuluvad 19 teadusülikooli on oma peamiseks eesmärgiks seadnud teaduspoliitika kujundamise, et suureneks teadustöösse suunatava raha hulk. Peale oma ettepanekute tegemise Euroopa kõrgharidust ja teaduspoliitikat kujundavatele strateegiatele ja rahastuskavadele on ülikoolide koostöö keskmes ka uuenduslikkus ja ettevõtlussuhted.

Jaga artiklit

Märksõnad

GUILD