Tartu ülikoolis luuakse grandi- ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

Uudis

Järgmise aasta alguses luuakse Eesti ülikoolidest esimesena Tartu ülikoolis grandi- ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus. Need moodustatakse senise teadus- ja arendusosakonna põhjal. Grandikeskus toetab ülikooli teadlasi teadusrahade taotlemisel ning koordineerimisel. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus edendab tehnoloogiasiiret, uusettevõtlust ja ettevõtlikkust.

Teadusprorektor Kristjan Vassili sõnul on muudatuste taga soov astuda kiire samm Euroopa ülikoolidele järele, pakkudes teadlastele tõhusamat tuge sobivate grantide leidmises ja koju toomises. «Ülikooli teadlastel on väga suur võimalus välisrahastuse turul konkureerida, kuid ülikoolina saame neid selles tegevuses veelgi paremini toetada,» selgitas Vassil.

Kristjan Vassili sõnul on suurim muudatus see, et grandikeskus hakkab pakkuma ülikooli teadusrühmadele projektikirjutamise teenust. Praegu selline tugi puudub. Samuti tahetakse suurendada noorte teadlaste juurdepääsu grandimaailmale, luues grandikeskusesse nn front-desk’i, mis aitab noorel teadlasel teed leida keerulises rahastamisvahendite maailmas.

«Täiendavalt soovime laiendada analüütilist tegevust ning seejuures võtame appi digitaalsed lahendused. Näiteks üks meie eesmärkidest on välja arendada ja juhtida masinõppele tuginevat grantide leidmise süsteemi, mis aitaks automatiseerida teadlaste ja grantide sobitamist,» rääkis Vassil.

Grandikeskuse ülesandeks jääb ka teadlaste mitmekülgne nõustamine, koolitused ning seni väga heal tasemel toiminud teadusprojektide haldamine, koondades projektide koordinaatorid erinevatest tugiüksustest grandikeskusesse.

Teine uus tugiüksus, ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, luuakse senise samanimelise konsortsiumi ning teadus- ja arendusosakonna tehnoloogiasiirde talituse põhjal. Arendusprorektor Erik Puura sõnul saab ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse tegevuses tuua välja neli suunda.

Peale ettevõtlussuhete kooskõlastamise on uue üksuse ülesannete hulgas uusettevõtluse toetamine ja intellektuaalomandi kommertsialiseerimise küsimused. Sellesse üksusesse on koondatud ka strateegiliste projektide üksus, mis tegeleb näiteks programmiga «Edu ja Tegu», Adapteri koostöövõrgustik jms.

Oktoobri lõpus kuulutatakse välja konkursid leidmaks mõlemale uuele üksusele juhid. Kuni uute juhtide tööle asumiseni täidab osakonnajuhataja kohuseid teadusprorektor Kristjan Vassil. Üleminekuajal jätkuvad kõik teadus- ja arendusosakonna tegevused senisel kujul ja praeguse meeskonnaga, kuid uuest aastast lisandub mõlemale loodavale üksusele uusi ülesandeid.

Jaga artiklit