Euroopa kõrgharidusjuhid Tartus: ülikoolidel on suur mõju piirkonna arengu suunamisel innovatsiooni kaudu

Uudis

Peale kõrgharitud asjatundjate koolitamise ning alus- ja rakendusuuringute, mis on piirkonna strateegiliste arengusuundade valiku lähtepunkt, on ülikoolidel suur mõju ka piirkonna ettevõtluskliimale ja tehnoloogilisele arengule.

Tartu ülikoolis toimus arutelupäev «Ülikoolid ja regionaalne innovatsioon: Euroopa poliitikad pärast 2020. aastat». Euroopa ülikoolide assotsiatsiooni (EUA) eestkoste all toimuva seminari ettekanded ja arutelud käsitlesid ülikoolide rolli nutika spetsialiseerumise kavandamises ja ellu rakendamises.

Seminari esinejad tõid näiteid teaduse ja innovatsiooni piirkondlike toetusmehhanismide tõhustamiseks ja koguti ideid nutika spetsialiseerumise strateegiate kujundamiseks järgmiseks perioodiks.

Ettevõtteid, ülikoole, idufirmasid ja kohalikku omavalitsust kaasavad innovatsioonivõrgustikud ei ole veel tavapärased Euroopa Liidu kõikides piirkondades, kuid sellisest piirkondlikust ja kohalikust koostööst ning erinevate osapoolte kaasamisest otsustamisprotsessidesse võidaks EL tervikuna.

Tartu ülikool on alustanud Delta keskuse loomist, mis koondab erinevad uurimisvaldkonnad ja õppetegevuse ning ülikooli ja erasektori pädevused ja vahendid. «Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia on üks Eesti valitud nutika spetsialiseerumise strateegilistest valdkondadest, seega on Tartu ülikool innovatsiooni eestvedajana liikunud õiges suunas,» ütles Tartu ülikooli rektor Volli Kalm.

Kalm lisas, et ülikoolid ei saa siiski tegeleda ainult nende teemadega, mida riik hetkel oma eelistustena nimetab. «Ülikoolidesse koonduva ainulaadse teadmusega peame suutma pakkuda lahendusi ka ettenägematutele probleemidele, mis ühiskonnas esile kerkivad,» rõhutas rektor.

Arutelupäeva korraldas Eesti Euroopa nõukogu eesistumise raames EUA teaduse ja innovatsiooni nutika spetsialiseerumise strateegiate ekspertgrupp koos Tartu ülikooli ning Eesti ja Soome rektorite nõukogudega. EUA koondab enam kui 850 Euroopa kõrgkooli ja seisab katusühendusena hea Euroopa ühtse kõrgharidusruumi kujundamise eest.

Seminari videosalvestust saab vaadata UTTV-st.

Jaga artiklit