Laine Pant (10.09.1911 – 4.11.2013)

In memoriam

Laine Pant sündis 10. septembril 1911. aastal Tartumaal Valguta mõisas Ants ja Maria Silvere neljanda lapsena. Tema koolitee algas Tartus 1918. aasta sügisel. Lõpetanud Eesti noorsoo kasvatuse seltsi gümnaasiumi 1930. aastal, asus ta õppima Tartu ülikooli põllumajandusteaduskonda ja astus akadeemilise põllumajanduse seltsi liikmeks.

Pidamaks lähemat kontakti kaasüliõpilastega, liitus ta samal aastal ka Eesti naisüliõpilaste seltsiga. Lõpetanud 1935. aastal ülikooli, alustas ta tööd ajakirja Agronoomia toimetuse sekretärina. 1936. aastal abiellus  ta Siegfried Pantiga. 1938. aastal asus abikaasa Tallinnasse Krediitpanga pearaamatupidajaks ja Laine sai põllutööministeeriumilt kuueks kuuks stipendiumi oma teadmiste täiendamiseks toitainete säilitamise alal Saksamaal.

Kodumaale naastes sai ta töökoha hiljuti asutatud Kodumajanduskojas, kus ta oli 1940. aastani, mil likvideeriti Eesti Vabariigi ametiasutused. Järgmisel aastal viidi tema vanemad ja ka palju pereliikmed Siberisse. 1944. aastal õnnestus Lainel põgeneda koos oma õega Saksamaale, kus ta kohtus jälle oma abikaasaga, kes oli sattunud sinna sõjaväelaagrisse. Saksamaalt rändasid nad edasi, jõudes Kanadasse 1948. aastal. Rajanud uue kodu Torontos, leidis Laine töökoha Campbell Soupi firmas kvaliteedikontrolli alal ja hiljem laborijuhatajana kuni pensionileminekuni 1976. aasta detsembris.

Torontos oli Laine eesti seltsi naissektsiooni juhataja ja sellega ka esimese eesti lastekodu üks organiseerijatest Kanadas. 1960. aastate keskel aitas Laine kaasa Tartu College'i loomisele ning oli selle nõukogus Eesti naisüliõpilaste seltsi esindaja aastatel 1968‒1993. Samuti oli Laine kaksteist aastat Balti teadlaste ellu kutsutud ülemaailmse teadusliku organisatsiooni Association for the Advancement of Baltic Studies Kanada osakonna laekur. Pärast pensionile minekut tegutses Laine energiliselt eesti kunstide keskuses ja eesti kultuuripärandi klubis. 10 aasta vabatahtliku töö eest kultuuripärandi klubis sai ta 1993. aastal Kanada valitsuse tunnustusmärgi.

2005. aastal sai Laine Kanada eestlaste teenetemärgi. Pärast Eesti taasiseseisvumist rajas Laine Tartu ülikooli juurde oma vanemate ja abikaasa mälestuseks Ants ja Maria Silvere ning Siegfried Panti mälestuskapitali Eesti haritlaste õppetegevuse toetamiseks ning edendamiseks. 1. detsembril 1995. aastal valiti Laine Pant Tartu ülikooli auliikmeks. 

Laine Pant oli üks ENÜS-i Toronto koondise asutajaliikmeid ja on seltsi auvilistlane aastast 2011.

Seltsikaaslased meenutavad, et Laine oli noorte ja nooremate seas alati populaarne. Ta kohtles nooremaid väga sallivalt ja tundis püsivat huvi nende elu ja tegevuse vastu.

Tartu ülikool, TÜ sihtasutus ja Eesti naisüliõpilaste selts

Jaga artiklit